Kategórie
Kalkulačky

Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO

Kalkulačka na výpočet zdravotného a sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na Slovensku.

Kategórie
Zákony

Zákon č. 461/2003 Z. z. – Zákon o sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení

 

Zdroj: www.slov-lex.sk