———————VZOR———————

Listina o vydedení

Ja dolu podpísaný, Ján V., bytom Ružinovská 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo 123456/7890, spisujem pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení:

Vydeďujem svojho syna Dávida V., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, rodné číslo 987654/3210.

Ako dôvod k vydedeniu uvádzam:

Od smrti mojej manželky v roku 2008 ma vyššie uvedený syn ani raz nenavštívil, neudržuje so mnou ani písomný, ani telefonický kontakt. Napriek tomu, že som mu niekoľkokrát písal a žiadal ho o návštevu a pomoc, a to ako s nákupmi, tak s návštevou lekára, ani raz však na moje prosby nereagoval. Trvale neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako syn prejavovať mal a neposkytol mi pomoc v chorobe.

Rovnako jeho deti sa nijakým spôsobom neozývajú. Všetky pokusy z mojej strany o nadviazanie kontaktu so synom a jeho rodinou skončili neúspešne.

Stanovujem, aby sa dôsledky vydedenia vzťahovali aj na všetkých potomkova môjho vyššie uvedeného syna.

V Bratislave, dňa 13.06.2013

Ján V.
vlastnoručný podpis

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *