Kategórie
Vzory

VZOR: Plná moc na odovzdanie závetu do notárskej úschovy

———————VZOR———————

Plná moc

Týmto splnomocňujem svoju sestru Janu V., nar. 28.01.1987, bytom so mnou, aby odovzdala do notárskej úschovy
u JUDr. Juraja N., notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mýtna 78, môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 05.03.2010.

V Bratislave dňa 05.03.2010

Ján V.
Nábrežná 72
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *