Kategórie
Vzory

VZOR: Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom / Napadnutie závetu, že žiadateľ v ňom nebol uvedený

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom

Konanie o dedičstve po Miroslavovi P., naposledy bytom Ružinovská 58, 852 02 Bratislava, zomrelom 15.11.2012

Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený ako súdny komisár uskutočnením právnych úkonov v hore uvedenom konaní o dedičstve.

Zosnulý bol môj brat, od sestry som sa dozvedel, že zanechal závet a dedičom je iba naša sestra Mária N., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava.

Podľa § 479 Občianskeho zákonníka sa plnoletým potomkom musí dostať aspoň toľko, koľko robí polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, pokiaľ nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Keďže sa jedná o neplatnosť relatívnu, dovolávame sa týmto v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka ako ten, kto je závetom dotknutý, neplatnosti tej časti závetu, ktorá je v rozpore s § 479 Občianskeho zákonníka.

Uplatňujem si teda nárok na polovicu svojho zákonného dedičského podielu, konkrétne na štvrtinu dedičstva.

V Bratislave, dňa 13.03.2013

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *