Kategórie
Vzory

VZOR: Podnet na zahájenie dedičského konania

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Podnet na zahájenie dedičského konania

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Prievozská 28, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013

Hore uvedená poručiteľka bola moja sestra. Zomrela dňa 07. januára 2013 a zanechala závet, v ktorom ma uviedla ako jediného dediča.

Do dnes som nedostal vyrozumenie o účasti na dedičskom konaní. Preto týmto prosím o informáciu, či bolo toto konanie začaté a pokiaľ nebolo, tak navrhujem, aby Okresný súd Bratislava I. konanie zahájil. Prosím i o informáciu, ktorý notár bol alebo bude poverený uskutočnením právnych úkonov v dedičskom konaní.

Vopred ďakujem.

V Bratislave dňa 05.04.2013

Ján V.
Nábrežná 17
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
žiadateľ

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *