Kategórie
Témy

Nárok zamestnanca na stravné lístky (2023)

Zamestnanec má pri vykonávaní práce pre svojho zamestnávateľa nárok na stravné lístky. Veľakrát sa však zamestnávatelia rôznymi spôsobmi snažia zbaviť tejto svojej zákonnej povinnosti a zabezpečenia stravy pre svojich zamestnancov, a to najmä v prípadoch zamestnancov pracujúcich za minimálnu mzdu. Zamestnanec však má nárok na stravné nielen pri zamestnaní na plný úväzok.

Od 1.1.2023 sa stravné lístky vydávajú už len ako elektronické stravné lístky, a to formou stravovacej karty. Zamestnanec má na výber medzi stravovacou kartou a finančným príspevkom ku mzde. Ak už sa zamestnanec rozhodne pre ktorúkoľvek z týchto dvoch foriem, je takým rozhodnutím viazaný nasledujúcich 12 mesiacov.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov, ktorí u neho pracujú viac ako 4 hodiny denne.

Zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov môže zamestnávateľ nasledujúcimi spôsobmi:

 1. vo vlastnom stravovacom zariadení,
 2. v blízkom stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
 3. prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby,
 4. formou elektronických stravných lístkov (stravovacia karta),
 5. prostredníctvom finančného príspevku ku mzde.

Minimálna hodnota stravného lístka je v súčasnosti 5,48 EUR a maximálne (daňovo zvýhodnené) 7,30 EUR. Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravné minimálne 55% a zvyšnú časť si hradí zamestnanec.

Podľa Zákonníka práce má nárok na stravné každý zamestnanec, ktorý pracuje denne viac ako 4 hodiny. Poskytovanie stravovania je možné dohodnúť aj v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

V prípade, že zamestnávateľ disponuje vlastnou firemnou jedálňou, zabezpečí pravdepodobne stravu v nej. V takomto prípade zamestnanec nemá nárok na stravné lístky. Rovnako si nemôže vyberať, či sa chce stravovať vo firemnej jedálni alebo chce stravné lístky. Rozhodnutie o forme poskytovania stravovania je v rukách zamestnávateľa. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja.

Existuje však možnosť, kedy zamestnanec môže odmietnuť stravovanie vo firemnej jedálni. V prípade, že zamestnanec sa nemôže v tejto jedálni stravovať zo zdravotných dôvodov doložených od lekára, napríklad strava v nej nie je vyhovujúca pre jeho zdravotný stav, má v takomto prípade nárok na príspevok od zamestnávateľa na stravovanie.

Príspevok na stravu vzniká zamestnancovi taktiež v prípade pracovnej cesty v rámci Slovenska, nie však na stravný lístok. Výška stravného v takomto prípade sa odvíja od trvania pracovnej cesty, a to nasledovne:

 • pracovná cesta v trvaní 5 až 12 hodín: 7,30 EUR,
 • pracovná cesta v trvaní 12 až 18 hodín: 10,90 EUR,
 • pracovná cesta v trvaní viac ako 18 hodín: 16,40 EUR.

V prípade zahraničnej pracovnej cesty sú náhrady nasledovné:

 • pracovná cesta v trvaní do 6 hodín: 25% zo základnej sadzby stravného,
 • pracovná cesta v trvaní 6 až 12 hodín: 50% zo základnej sadzby stravného,
 • pracovná cesta v trvaní viac ako 12 hodín: v plnej výške základnej sadzby stravného.

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách je možné si pozrieť TU.

Na otázku, či má zamestnanec nárok na stravné lístky počas sviatkov, dovoleniek alebo počas PN-ky je odpoveď síce jednoznačná, ale nepotešujúca – počas dní, keď zamestnanec nevykonáva žiadnu prácu, nemá nárok na stravné lístky.

Čo robiť, ak mi zamestnávateľ nedáva stravné lístky?

V prípade, že zamestnávateľ zamestnancovi neposkytuje stravu a rovnako ani príspevok na stravovanie, respektíve stravné lístky, zamestnanec má možnosť za účelom vymáhania svojich nárokov zo zamestnaneckého pomeru zvoliť obdobný postup ako v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu.

V prvom rade je potrebné zamestnávateľa vyzvať na vydanie stravných lístkov, respektíve v prípade odmietnutia vydania mu zaslať predžalobnú výzvu, v ktorej bude špecifikovaný nárok zamestnanca.

Zamestnanec má taktiež možnosť predmetné porušenie nároku na stravné oznámiť na príslušný inšpektorát práce, ktorý v prípade potvrdenia porušenia povinnosti zo strany zamestnávateľa, mu môže udeliť pokutu.

Bližšie ohľadne postupu zamestnanca v prípade porušenia jeho práva týkajúceho sa nároku na stravné tu: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom.

 

114 odpovedí na “Nárok zamestnanca na stravné lístky (2023)”

Evahovorí:

Keď nastúpim po PN-ke do práce, mam nárok na stravné lístky na konkrétny mesiac?

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravný lístok vzniká za každý odpracovaný deň, počas ktorého zamestnanec odpracoval minimálne 4 hodiny.

Pekný deň

Slavomírhovorí:

Dobrý deň! Mám nárok na stravné lístky, ak pracujem doma?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 Zákonníka práce má nárok na poskytnutie stravy každý zamestnanec, ktorý vykonáva denne viac ako 4 hodiny prácu. To znamená, že za každý deň, v ktorom zamestnanec odpracoval viac ako 4 hodiny, nezávisle od toho či bola práca vykonaná doma alebo na pracovisku, má nárok na stravné. Teda zamestnávateľ je povinný poskytnúť finančný príspevok zamestnancovi na stravovanie, a to buď vo forme stravných lístkov alebo stravovacej karty, pokiaľ mu stravovanie nezabezpečí inak.

Pekný deň

Árpád Kishovorí:

Dobrý deň! Mám nárok na stravné lístky, keď som robil nedeľu a aj sviatky? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

ak ste na svojom pracovisku odpracovali viac ako 4 hodiny zo dňa, tak máte nárok.

Pekný deň

Olgahovorí:

Dobrý deň,
som zamestnaná u zamestnávateľa v Poľsku. Ja pracujem na území Slovenska.
Má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť mi stravné lístky?

Gabrielhovorí:

Ak som na 60 %, to znamená, som doma a zamestnávateľ mi platí 60% zo mzdy, mám nárok na stravné lístky? A aký je výpočet nároku?

Anna Vilhanováhovorí:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či pri pracovnej zmluve na polovičný úväzok 3,75 hod. mám nárok na stravné, keď odpracujem každý deň 4 hodiny 15 minút?

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravný lístok vzniká za každý odpracovaný deň, počas ktorého zamestnanec odpracoval minimálne 4 hodiny.

Pekný deň

Evahovorí:

Dobrý deň, robím 12-ky, mám nárok na 2 lístky?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce:

„Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zabezpečenie druhého jedla v takomto prípade má len odporúčací charakter pre zamestnávateľa a nie je to jeho povinnosťou, teda zamestnanec naň nemá nárok.

Pekný deň

Máriahovorí:

Dobrý deň! Stravujem sa vo výdajnej školskej jedálni. Strava je bez možnosti výberu, vôbec mi nechutí a porcie sú veľmi malé. Mám inú možnosť stravovania alebo náhrady?

Zuzanahovorí:

Dobrý deň,

ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžem stravovať v našej jedálni, aký príspevok je zamestnávateľ povinný mi dávať? Je to celá suma stravného lístka, alebo ako? Lebo lístky dostávam, no zároveň mi strháva z výplaty istú sumu za stravné.

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ je povinný hradiť z výšky stravného sumu predstavujúcu 55 % hodnoty stravného lístka a zvyšných 45 % si hradí zamestnanec sám, čiže táto mu je odpočítaná z výplaty.

Pekný deň

Alenahovorí:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, kedy sa majú zamestnancom odovzdávať stravné lístky? Či na začiatku mesiaca, aby sa mohol za ne stravovať, alebo na konci mesiaca? Vždy sme dostávali na začiatku mesiaca a teraz to chcú dať na koniec mesiaca. Čiže na september dostanem až koncom septembra. Za čo sa mám stravovať v septembri? Cez júl a august lístky nedostávame, máme dovolenku. Od čoho to závisí, že to chcú zmeniť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Alena

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravu zamestnancovi v deň výkonu práce a nie po uplynutí kalendárneho mesiaca, preto argument zamestnávateľa, že nevie dopredu, koľko dní zamestnanec odpracuje a tým pádom nevie, na koľko lístkov bude mať nárok za daný mesiac, neobstojí a zamestnávateľ sa dopúšťa porušenia svojej zákonnej povinnosti. Pokiaľ v danom mesiaci vydá zamestnávateľ zamestnancovi viac stravných lístkov ako mal zamestnanec nárok na základe počtu odpracovaných dní, v nasledujúcom mesiaci o daný počet lístkov dostane na začiatku mesiaca zamestnanec týchto menej.

Pekný deň

Silviahovorí:

Dobrý deň, zamestnávateľ vypláca stravné lístky dva mesiace dozadu, má na to nárok? Napríklad mala som v októbri 16 zmien a z toho 3 dovolenky, čiže mala som dostať stravné za 13 dní a zaplatil mi za 10 dní, tie zvyšné 3 dni mi dal do náhrad ako do výplatnej pásky. Stravné lístky dostávam riadne na stravovaciu kartu a nie do výplaty. Mal nárok tak urobiť?

Lubahovorí:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, keď som práce neschopná z dôvodu pracovného úrazu, tiež nie je nárok na stravné lístky?
Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravné lístky v prípade práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu nie je.

Pekný deň

Barborahovorí:

Dobrý deň, čo ak mám odrobené min. 4 hodiny a viac a odpracovaných 19 dní v mesiaci, ale dostala som len lístky za 17 odpracovaných dní? Kam sa mám obrátiť?

jojomhovorí:

V prvom rade na účtovníčku, sú dve hlavné možnosti buď sa pomýlila alebo Vám odpočítala za minulý mesiac. Ale možno sa mýlim keďže nemáme dosť informácií.

Ivetahovorí:

Dobrý deň. Môj zamestnávateľ odopiera stravné lístky v prípade, keď neodpracujem 8 hodín. Som učiteľka a v čase prázdnin, keď nie sú deti v MŠ a kuchyňa nevarí, vraj máme nárok na stravné lístky až keď si odpracujem 8 hod. Pre materské školy neplatí zákon, že po 4 hodinách má učiteľka právo na stravu, aj keď je na pracovisku napríklad 6 hodín?

adminhovorí:

Dobrý deň,

stravovanie zamestnancov upravuje § 152 Zákonníka práce. Zákonnú úpravu stravovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov upravuje Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. Toto vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako vzorový pracovný poriadok. Riaditeľ školy spravidla na každý nový školský rok vydáva pracovný poriadok.

V zmysle vyššie uvedeného, zamestnávateľ zabezpečuje stravu troma spôsobmi:
– poskytnutie stravy vo vlastnom stravovacom zariadení,
– umožnenie stravovania v inom stravovacom zariadené v blízkosti pracoviska,
– zabezpečením stravných lístkov.

Podmienkou ale stále rovnako zostáva, že zamestnanec za konkrétny deň odpracuje viac ako 4 hodiny.

V prípade, že zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravu vyššie uvedenými spôsobmi, teda napríklad v prípade ako uvádzate, je povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravu, a to vo výške 55% hodnoty jedla, najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ zároveň poskytuje aj príspevok podľa osobitného predpisu, čo je príspevok zo Sociálneho fondu.

Pekný deň

Jánhovorí:

Dobrý deň,

môže zamestnávateľ vyplácať stravné lístky mesiac pozadu? Ak tak koná, aké kroky sa dajú podniknúť na nápravu?

adminhovorí:

Dobrý deň,

vydávanie stravných lístkov mesiac pozadu, teda na konci mesiaca, je v praxi pomerne bežné. Je potrebné ale pripomenúť, rovnako ako bolo už v diskusii spomenuté, že takéto konanie zamestnávateľa nie je úplne korektné, nakoľko zamestnanec má nárok na zabezpečenie stravy v deň výkonu práce. Správnejší sa preto javí postup, pri ktorom zamestnávateľ vydá stravné lístky zamestnancovi na začiatku kalendárneho mesiaca a v prípade, že zamestnancovi v danom mesiaci nevznikne nárok na taký počet stravných lístkov, aký mu ich bolo na začiatku mesiaca vydaných, o tento počet stravných lístkov ich dostane zamestnanec v nasledujúcom kalendárnom mesiaci menej. Takéto prípady sa za najvhodnejšie javí vyriešiť so zamestnávateľom dohodou strán.

Pekný deň

Oľgahovorí:

Dobrý deň, čo v prípade, ak sa mení výška stravného? Krátením počtu lístkov v hodnote 4,50 € ho ukrátim o 0,30 € za lístok, lebo hodnota je 4,80 €.

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala, či má nárok na stravné lístky aj študent, pracujúci na Dohodu o brigádnickej práci študentov, ak jeho odpracovaná denná zmena prevyšuje 4 hodiny. (Napr. 6 – 8 hodinová denná zmena).
Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

na ľudí pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti sa ustanovenia týkajúce sa stravných lístkov nevzťahujú. Nárok na stravné v takom prípade vzniká jedine pri vyslaní na pracovnú cestu alebo v prípade, že je to dojednané v samotnej dohode.

Pekný deň

Jarmila Kihútováhovorí:

Dobrý deň, na 8-hod. máme nárok na stravný lístok. Ako je to pri 12-hod. zmenách (práca na zmluvu), máme nárok na 2 lístky? Ďakujem.

Dobrý deň. Pokiaľ zamestnanec pracuje ako vrátnik a máva vždy 12-hodinové služby, má nárok len na jeden GL alebo viac? Ďakujem.

Blancahovorí:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať či zamestnávateľ postupuje správne:
– zamestnávateľ poskytuje teplú stravu od zmluvného partnera
– na začiatku mesiaca poukáže zamestnancom na vlastnú stravovaciu kartu prostriedky na každý pracovný deň
– na konci mesiaca zamestnávateľ odvedie z karty nespotrebované prostriedky, hoci zamestnanec pracoval, ale na obed alebo do bufetu nešiel.

Ďakujem pekne.

Jurajhovorí:

Dobrý deň. Pracujem na strednej škole ako majster odborného výcviku. V škole nemáme kuchyňu. Riaditeľ nám umožnil stravovať sa v neďalekej ZŠ. Na obed mám 30 min., počas ktorých nie je možné sa stihnúť naobedovať. Mám na mysli prezliecť sa do civilu, cesta tam a späť a potom sa prezliecť do pracovného. Môžem od zamestnávateľa žiadať stravné lístky a stravovať sa iným spôsobom? Ďakujem.

Marošhovorí:

Dobrý deň, v našej firme dávajú stravné lístky mesiac dopredu, čiže v novembri dostanem už decembrové. A teraz, po skončení pracovného pomeru, mi oznámili, že mi vydali viac lístkov a že ich musím vrátiť. Chcem sa opýtať, či ich teda musím vrátiť?

adminhovorí:

Dobrý deň,

stravné lístky, ktoré ste obdržali vopred, ale nevznikol Vám na ne ešte nárok, musíte vrátiť. Pokiaľ ste ich už však spotrebovali, budú Vám zrazené zo mzdy.

Pekný deň

Erzsébet Vidahovorí:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám nárok na peňažný príspevok od 1.3.2021 aj tak, keď v roku 9.8.2017 hneď po nástupe som dostala stravné lístky na celý mesiac (na august)? Zamestnávateľ tvrdí, že som dlžná o tie lístky, lebo som dostala dopredu v roku 2017 a teraz nemám nárok na finančné príspevky za marec.
Ďakujem.

BIBAhovorí:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mi môže zamestnávateľ ako učiteľke nevyplácať stravné lístky, keď momentálne kvôli covid situácii robím z domu, denne robím viac ako 4 hodiny. Ak nám ich nevypláca a mal by, na koho sa môžem obrátiť, aby situáciu prešetril? Vďaka.

Fatimahovorí:

Dobrý deň želám, pracujem v MS od 5:40 do 10:40 a poobede od 14:30 do 17:00. Poprosím o info, či mám nárok na finančný príspevok na stravovanie, nakoľko v jedálni neobedujem, lebo v čase obeda som doma. Ďakujem pekne.

romanhovorí:

Dobrý deň, mám zmluvu ako dobrovoľník so mzdou 3,58 €/hod. a pracujem denne 6 hodín. Mám nárok na stravné?

Jarmila Nemcovahovorí:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na stravné lístky, keď robím na skrátený úväzok 4 hodiny, beriem opatrovateľský príspevok a som riadne zamestnaná. Ekonómka povedala, že nie. ĎAKUJEM.

Dobrý deň. Mám odrobených 10 dní v mesiaci jún, nakoľko som pol mesiaca poberala dovolenku z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Začiatkom mesiaca mi boli stravné lístky vyplatené za mesiac máj. Mám nárok na lístky za tých 10 odpracovaných dní? Zamestnávateľ mi oznámil, že nie, lebo lístky budú už vyplácať mesiac dopredu.

Marianahovorí:

Dobrý deň.
Pracovala som ako upratovačka vchodov, firiem, ambulancii, bytov. To isté sa upratuje každý týždeň, ale nárok na stravné lístky vraj nemáme, keď nepracujeme od 7:00 do 16:30.
Moja pracovná doba bola od 8:00 do 15:30.
Bez stravných lístkov, bez obeda. Vodu nám poskytovala za svoje peniaze.

Alenahovorí:

Dobrý deň,
toto bolo odvysielané 17.3.2021 v TV.
Nie je to pravda?

Práva zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie

Peterhovorí:

Mám otázku. V zamestnaní máme jedáleň a nie vždy stíham ísť na obed, alebo je tam jedlo na výber, ktoré jest nechcem. Mám nárok na stravné lístky? Alebo ako to mam riešiť? Môžem požiadať zamestnávateľa o stravné lístky, keď nechcem navštevovať a jesť v jedálni, ktorú prevádzkuje?

milanhovorí:

Pracujem ako nočný strážnik, samozrejme výdajňa stravy v noci nefunguje. Mám nárok na gastrolístky?

Jarmila Garajováhovorí:

Pracujem ako nočný strážnik, mám nárok na finančný príspevok?

Vargová Helenahovorí:

Dobrý deň, nestravujem sa na pracovisku, kde denne odpracujem 8 hod. a nedostávam príspevok na stravu už niekoľko desiatok rokov, je to možné, je možné riešiť túto situáciu spätne?

Ivanhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ mi nechce poskytnúť stravný lístok za odpracované 4 hodiny počas soboty. Argumentuje tým, že musím odpracovať viac ako 4 hodiny počas pracovnej zmeny. Ďalej uvádza, že po odpracovaní 4 hodín mi bude strhnutá prestávka v trvaní 0,5 hod.
Stačí teda podľa zákona odpracovať 4 hodiny počas prac. zmeny? A ako je to s prestávkou? Ďakujem.

henrieta hraskovahovorí:

Mam nárok na stravné lístky, keď pracujem v MS ako kuchárka a počas letných prázdnin máme sanitu a nevarí sa?

Janohovorí:

Dobrý deň,
každý mesiac odrobím 166 hodín mesačne. Na koľko stravných lístkov mam nárok? Aká je celková minimálna suma stravných lístkov, ak odrobím každý mesiac 166 hodín? Nepracujem pravidelne 8 hodín denne, to znamená, že niekedy robím 12 hod. a niekedy 15 denne atď. Ale vždy to vyjde spolu na 166 hod. mesačne.

Miroslav Kulifajhovorí:

Som ZŤP a pracujem na skrátený úväzok na 4 hodiny denne. Mám právo na stravné lístky? Na mzdovom mi tvrdia, že treba odpracovať viac ako 4 hodiny podľa Zákonníka práce.

adminhovorí:

Dobrý deň,

v § 152 ods. 2 Zákonníka práce sa píše „Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.“. V zmysle tohto ustanovenia je pravda to, čo Vám tvrdia na mzdovom oddelení. Keby ste ale odpracovali napríklad 4 hodiny a 1 minútu, už by Vám vznikol nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie, teda stravný lístok.

Pekný deň

jojomhovorí:

Dobrý deň.
Na základe Vašej odpovede pánovi Miroslav Kulifaj si opravte text na začiatku článku pretože tam nesprávne informujete a následne už p. Kulifajovi píšete iné: „Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov, ktorý u neho pracujú aspoň 4 hodiny denne.“
Správne teda by malo byť ak v ZP a to „viac ako 4 hod denne“. Teda tú Vami uvádzanú 1 min viac ako 4 hod.

adminhovorí:

Dobrý deň,

pre zrozumiteľnosť upravené, ďakujeme.

Pekný deň

ŠTEFAN SZENDIhovorí:

Robím v školskej jedálni – každý mesiac nám strhávajú zo mzdy 30 eur za obedy. Pýtam sa, podľa akého zákona nám strhávajú túto čiastku?

Stanislavhovorí:

Dobrý deň, stravujeme sa v jedálni v podniku, ale stravu nám varí externý subjekt s ktorým má zamestnávateľ zmluvu. Stravné lístky dostávame formou kreditu na stravnej karte. Dňa 1.1. dôjde k vynulovaniu zvyšku kreditu. Je to legálne? Pretože nech už zamestnávateľ má zmluvu s dodávateľom akokoľvek, časť toho kreditu sú moje peniaze a jednoducho mi ich vezmú. Naviac existuje nejaká minimálna platnosť pre takýto kredit? Pretože decembrový platí, len mesiac.

Jan Mrázhovorí:

Dobrý deň, pracujem v jednej firme a zamestnávateľ nám odmieta dať stravné lístky. Odôvodňuje to tým, že nám poskytuje stravu vo vlastnom stravovacom zariadení. No my si myslíme, že to je len kuchynka a nie vlastné stravovacie zariadenie. Jedlo nám dovezú zabalené buď v obedári alebo teraz zabalené a zafóliované v plastovej nádobe (každá porcia zvlášť a potom odídu). My si to sami rozbaľujeme a zohrievame, žiaden výdaj ani varenie. Čo sa týka hygieny, je to na dobrovoľnosti, kto to umyje alebo uprace. Niekedy to tak ostane od piatku až do pondelka. Máme tam tri jedálenské stoly, kuchynskú linku, umývačku a mikrovlnku. A mám za to, že toto nie je stravovacie zariadenie. A navyše, táto strava mi nevyhovuje a rád by som si objednal inde, čo mi môžu poskytnúť stravné lístky. Ďalej min. 3 zamestnanci sa nestravujú vôbec (strava im nevyhovuje). Ale nedostanú žiadnu náhradu za stravu. Ani lístky, ani peniaze, proste majú zabezpečenú stravu a hotovo, ich problém. Ďalej sme diskriminovaní, lebo na pobočkách stravné lístky dostanú, ale u nás nie. Veľmi by ste mi pomohli, ak by ste vedeli určiť tú našu kuchynku, čo to vlastne je? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 ods. 1 Zákonníka práce „Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti…“.
v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce „Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.“

Máme za to, že v zmysle vyššie uvedeného si zamestnávateľ vo Vašom prípade, vychádzajúc z Vami uvedených skutočností, povinnosť zabezpečovať stravovanie priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti splnil. Zákon totiž nedefinuje explicitne, že sa musí jednať len o stravovacie zariadenie zamestnávateľa. Povinnosť zamestnávateľa spočíva v zabezpečení stravovania.

Z Vami uvedených skutočností sa však nedá určiť, či je predmetné stravovanie v otázky kvality zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Ak však nejakému zamestnancovi strava nevyhovuje, je možnosť požiadať zamestnávateľa o inú stravu alebo iný spôsob stravovania vzhľadom na § 152 ods. 6 písm. c), kde sa uvádza, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Pekný deň

R.Boroshovorí:

Dobrý deň prajem,

chcem sa spýtať, počas skúšobnej dali sme výpoveď. Zamestnanec dostal lístky 1.11.2022 na celý mesiac, teraz by mal vrátiť 6 lístkov naspäť. Ak nemá lístky, môžeme mu strhnúť z výplaty 6 x 4,80 €?
Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 131 ods. 2 písm. j) Zákonníka práce po vykonaní zrážok podľa § 131 ods. 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (finančný príspevok na stravovanie).
Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v § 131 ods. 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. Uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
Ak teda zamestnanec dostal stravné lístky vopred a nevznikol mu na ne nárok, je povinný ich vrátiť. Ak tieto stravné lístky však už spotreboval, zamestnávateľ mu ich môže zraziť zo mzdy v plnom rozsahu hodnoty lístka.

Pekný deň

Anna Šimkováhovorí:

Dobrý deň, mám 80 percentný úväzok a rozvrhnutú pracovnú dobu Po-Št, 8 hodín. V mesiaci november som mala odpracovaných 14 dní*8 hodín. Jeden deň som mala pol dňa paragraf, ale z pracoviska som odišla po 4:50 hod. Ďalší deň som mala pol dňa dovolenku a odišla som z pracoviska po 4:11 hod. Na koľko obedových lístkov mám nárok?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v prvom prípade, pokiaľ ste odpracovali v daný deň viac ako 4 hodiny, máte nárok na stravné. V druhom prípade, napriek tomu, že ste odišli z práce po viac ako 4 hodinách v daný deň, ak ste mali dovolenku nahlásenú a dohodnutú na pol dňa, máme za to, že v takomto prípade Vám nevzniká nárok na stravné.

Pekný deň

Alexhovorí:

Zamestnanec má s organizáciou uzavretý polovičný pracovný úväzok. Mesačný fond si zamestnanec odpracuje v niekoľkých 5 až 6 hodinových zmenách podľa potrieb organizácie. V zmysle § 152 Zákonníka práce má nárok na príspevok na stravu každý zamestnanec, ktorý vykonáva denne viac ako 4 hodiny prácu.
Ako má organizácia postupovať pri výplate príspevku na stravu, nakoľko uzavretá zmluva prestavuje 3,75 hodiny násobená počtom pracovných dní v príslušnom mesiaci, čo ju neoprávňuje poskytnúť príspevok na stravu, ale realita odpracovaných zmien je iná a zamestnancovi vzniká nárok na príspevok na stravu?

Iveta Stachováhovorí:

Dobrý deň,
zamestnancovi bol vyplatený finančný príspevok na stravu na 01/2023 vo výplate za november v decembri. Zamestnanec je v skúšobnej dobe. Ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer dňom 31.12.2022, je povinný tento príspevok zamestnanec vrátiť resp. mu bude zrazený vo výplate za december 2022?
Ďakujem za odpoveď

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ zamestnanec obdrží vopred príspevok na stravu a na tento mu následne nevznikne nárok, je možné mu príslušnú sumu zraziť v nasledujúcej výplate.

Pekný deň

Tomášhovorí:

Dobrý deň,

pracujem v školstve ako pedagogický zamestnanec, poberám stravné lístky. Popri práci študujem ešte aj na škole, 1 deň v týždni nie som v práci, ale v škole. Mám nárok na stravný lístok aj v ten deň, keď som v škole?

Ďakujem za odpoveď

Peterhovorí:

Dobrý deň. Pracoval som cez agentúru, doposiaľ som od agentúry nedostal stravné lístky za november. Oni mi ich nechcú doručiť na adresu, kde mám prechodný pobyt, a že si mám pre ne dôjsť, no ja som od Kolárova a stravné z Bratislavy odoslali do Nitry. Nemám sa ako dostať do Nitry a späť do Veľkého Ostrova.

adminhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ má povinnosť Vám zabezpečiť stravu v deň vykonávania práce. Stravné lístky sa vydávajú vopred, nie dodatočne. Teda v deň vykonávania práce musíte mať v dispozícii stravný lístok pre daný deň, pokiaľ je zvolená táto forma. Ak Vám neboli stravné lístky na pracovisku vydané, odporúčame Vám kontaktovať Inšpektorát práce.

Pekný deň

Alexanderhovorí:

Ako má organizácia vyplatiť príspevok na stravu zamestnancovi, ktorý má s organizáciou uzavretý polovičný pracovný úväzok (3,75 hod). Mesačný fond si však zamestnanec odpracuje v niekoľkých 5 až 6 hodinových zmenách podľa potrieb organizácie?

Rastohovorí:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je to v poriadku, ak pracujeme na zmeny a na rannej zmene nám prinesú obedy teplé, ale zároveň ich prinesú aj na poobednú zmenu a stoja tam od 10. do 18. hodiny a musíme si ich zohrievať a v lete ich dávať do chladničky a potom zohrievať?

Dana Hettešováhovorí:

Je správne, ak zamestnávateľ rozdelil stravné na 2 sumy, jednu tú za zamestnávateľa poslal na účet 1. v mesiaci a zvyšok sumy, ktorú si dopláca zamestnanec, pošle až v deň výplaty, napr. 14. v mesiaci?
Ďakujem.

Maria Ťažkáhovorí:

Dobrý deň, môže poberať kuchárka stravné lístky? Ak áno, za akých podmienok? Ďakujem.

Dobrý večer. Keď robím 12-hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke – denné aj nočné, na koľko stravných lístkov mám nárok? Bolo nám povedané, že len koľko máme odrobených zmien.

Stanislav Chovanechovorí:

12 hod. zmeny nepretržite, na koľko lístkov mám nárok?

Vierka Slovákováhovorí:

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, keď mám delenú smenu, to je keď idem v noci do práce a ráno skončím o 7:00 a do práce prídem zase poobede o 14:00, mám nárok na stravný lístok, aj keď zamestnávateľ zabezpečuje obedy?

adminhovorí:

Dobrý deň

ak Vám zamestnávateľ zabezpečuje obedy, tak na stravný lístok už nárok nemáte, pokiaľ je Váš pracovný čas 8-hodinový.

Pekný deň

TIMEAhovorí:

Dobrý deň.

A keď odrobím 8 a pol hod. a nedostanem ani stravné lístky, ani nezabezpečí obed?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v prípade, ak zamestnávateľ Vám nezabezpečuje stravu a ani neposkytuje stravné lístky a má túto povinnosť v zmysle zákona, odporúčame Vám kontaktovať inšpektorát práce.

Pekný deň

Pavolhovorí:

Zdravím. Ak máme vo firme jedáleň, ale ja som vegetarián a tam sa nepodávajú takéto jedlá, mám právo požiadať o stravné lístky?

adminhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Pokiaľ Vám zamestnávateľ poskytuje stravu, aj keď nie je vegetariánska, máme za to, že si svoju zákonnú povinnosť týmto splnil. To však nevylučuje individuálnu dohodu so zamestnávateľom.

Pekný deň

Dobrý deň, môže zamestnanec ísť na obed pred uplynutím 4 hod.? Alebo až po odrobení 4 hod.? Jedná sa o upratovačky v ŠJ. Pracovnú dobu majú od 11:00 – 19:00 hod. Obedy sa vydávajú do 14:30 hod.

adminhovorí:

Dobrý deň,

nebude v tom problém, je to záležitosťou, ktorú musí upraviť zamestnávateľ. Po odpracovaní viac ako 4 hodín majú nárok priamo zo zákona.

Pekný deň

Lenka Hlavacovahovorí:

Dobrý deň,

zo zdravotných dôvodov sa nemôžem stravovať v našej jedálni v práci. Mám aj doložený papier od lekára. Chcem sa opýtať, zamestnávateľ mi prispieva na stravu formou stravných lístkov na kartu. No zároveň mi strháva značnú časť peňazí z výplaty na stravné. Je to možne?

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ nie je dohodnuté inak, zamestnanec sa podieľa na hodnote stravného vo výške 45%, teda zodpovedajúca suma mu je následne strhnutá z výplaty.

Pekný deň

Simonahovorí:

Dobrý deň,

zamestnanci sa stravujú v jedálni zamestnávateľa cez externého dodávateľa – prispieva 55 % z ceny jedla. Prevádzka – výrobný podnik, je od pondelka do piatku.
Moja otázka je, keď zamestnanec pracuje nadčas 7 hodín v sobotu a jedáleň je teda cez víkend zatvorená, patrí mu finančný príspevok vo výške 55 % z ceny jedla alebo vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu? Nechceme aby sa niekto cítil diskriminovaný o 0,10 € 🙂

adminhovorí:

Dobrý deň,

rozsah výšky stravného je určený pre kalendárny rok 2023 od 5,10 € do 6,80 €. Z tejto sumy zamestnávateľ hradí zamestnancovi 55 % a zamestnanec si hradí zvyšných 45 % formou zrážok vo výplate. Zamestnancovi by malo byť v zmysle zákona teda uhradené minimálne 55 % zo sumy 5,10 € v prípade, že vychádzame z toho, že cena jedla predstavuje sumu 5,10 €. Ak sa jedná o prácu nadčas, zákon hovorí, že ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Pekný deň

Simonahovorí:

Dobrý deň,

ďakujem za odpoveď. A ak cena jedla je nižšia ako tých 5,10 €? Napríklad dajme tomu, že 55 % z ceny jedla je 2,40 €. Cez víkend nadčas 7 hodín, dávam mu 2,40 € (akoby bola strav. zariadenie otvorené) alebo musím mu dať 55% z 5,10 = 2,81 €?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

55 % z ceny jedla platí pre prípad, kedy sa stravuje vo Vašom zariadení. Ak však stravovacie zariadenie nie je otvorené, zamestnanec má nárok na príspevok vo výške 55 % zo stravovacej poukážky, ktorá je v hodnote minimálne 5,10 €.

Pekný deň

Petrahovorí:

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, či mám nárok na stravné ak robím krátky a dlhý týždeň, soboty a nedele máme nariadené si písať ako nadčas a zamestnávateľ nám zrušil stravné za víkend. Odôvodnenie bolo, že je to nadčas (10 hodín) a tým pádom nemám nárok na stravné.

adminhovorí:

Dobrý deň,

pri práci cez víkend má zamestnanec rovnako nárok na stravné ako v každý pracovný deň, keď odpracuje viac ako 4 hodiny. Okrem nároku na stravné má zamestnanec nárok na príplatky za prácu cez víkend.

Pekný deň

Zuzanahovorí:

Dobrý deň.

Má starosta nárok na stravné lístky?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

postavenie starostu upravuje Zákon o obecnom zriadení. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Z uvedeného vyplýva, že starosta nie je zamestnancom obce, teda sa na neho nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o stravovaní zamestnancov.

Pekný deň

Jánhovorí:

Dobrý deň,

máme závodnú jedáleň, ale strava mi nevyhovuje, som diabetik 2. typu. Chcem so opýtať, ak chcem stravné lístky, potrebujem papier od gastroenterológa, od obvodného lekára, alebo diabetológa? Ako to funguje?

Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,

môže mi zamestnávateľ strhnúť peniaze za stravné lístky, ak som bol PN pred troma mesiacmi a strhne mi ich v aktuálnom mesiaci? Napríklad bol som PN február a strhol mi ich až teraz.

Pavelhovorí:

Je možné vymáhať lístky spätne, keď mi bývalý zamestnávateľ 4 roky nevyplácal?

adminhovorí:

Dobrý deň,

z titulu bezdôvodného obohatenia je možné vymáhať dlžnú sumu spätne za obdobie 2 rokov. Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Pekný deň

Jarmila Haviarováhovorí:

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, keď pracujem v sobotu a zamestnávateľ nám dáva peňažnú hodnotu na stravu, tak že nám bude dávať peňažnú hotovosť za sobotu, ale že nám ju bude zdaňovať tak, že máme hodnotu stravenky po novom 3,30 EUR, tak za sobotu nám ju zdaní. Môže to zo zákona spraviť?

Ďakujem

Renátahovorí:

Prajem pekný deň,

chcem sa opýtať, ak mám 1/2 dňa dovolenku, ale som v práci viac ako 4 h, mám nárok na stravný lístok? Respektíve ako to je, keď mám v priebehu mesiaca napríklad 2x pol dňa dovolenky, ale som v práci viac ako 4 hodiny? Mám nárok na lístok každý deň, alebo v tie dni nárok na to nemám?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ máte v jeden deň pol dňa dovolenky, predpokladá sa, že pracujete len presne 4 hodiny z 8 hodinového pracovného času. Na vzniknutie nároku na stravné je potrebné, aby ste pracovali viac ako 4 hodiny. Pokiaľ však máte na konkrétny deň nahlásenú dovolenku v rozsahu pol dňa a napriek tomu sa v práci zdržiavate dlhšie z vlastnej vôle, nárok na stravné Vám v takomto prípade nevzniká.

Pekný deň

Michalhovorí:

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, keď som mal pracovný úraz, mám nárok na stravné lístky?

Za odpoveď ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravné lístky v prípade práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu nie je.

Pekný deň

Janka Skalickahovorí:

Dobrý deň,

prosím, pracujem v závode cez agentúru a musíme sa stravovať v jedálni. Stravovanie máme za 5,48 € a zamestnávateľ mi mesačne strháva 2,15 € za jeden stravný lístok. Je to prosím v poriadku, aj keď sa v tej jedálni stravujem?

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi stravné v aktuálne minimálnej výške 5,48 €. Na tejto sume je povinný sa podieľať vo výške 55 % a zamestnanec sa podieľa vo výške 45 %. Za stravný lístok by sa Vám malo strhávať teda cca 2,47 €. Ak Vám zamestnávateľ strháva len 2,15 € znamená, že sa podieľa na stravnom vo vyššej miere, ako mu ukladá zákon.

Pekný deň

Simonahovorí:

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať na nasledovný prípad:
Máme vlastnú jedáleň, niektorí zamestnanci sa tam dobrovoľne nestravujú (nemajú žiadne gastro problémy a podobne), no ideme na 2 týždne jedáleň zavrieť – nebude môcť byť podávaná strava. V tomto prípade poskytneme finančný príspevok iba tým, ktorí sa tam bežne stravujú, alebo aj tým, čo sa tam odmietajú stravovať?

Ďakujem za odpoveď

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na príspevok na stravovanie majú všetci zamestnanci, ktorí spĺňajú zákonné požiadavky. Teda zamestnanci, ktorí bežne z vlastnej vôle nevyužívajú stravovacie služby poskytované zamestnávateľom napriek tomu, že majú na to nárok, nemôžu byť diskriminovaní a musí im byť poskytnutý príspevok na stravovanie v prípade, že máte jedáleň zatvorenú.

Pekný deň

Jankahovorí:

Dobrý deň.

Môže zamestnávateľ pýtať peniaze, hotovosť – chce vrátiť – za dobitie stravovacej karty počas PN? Napr. v júli dobil stravovaciu kartu na august, ale celý august bola PN. Alebo si peniaze nemôže stiahnuť po ukončení PN a odpracovaní celého mesiaca?

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ zamestnancovi nevznikol nárok na stravné a zamestnávateľ takýto príspevok zamestnancovi vopred poskytol, zamestnávateľ má nárok na vrátenie tohto príspevku. V praxi potom zamestnávateľ sumu, ktorú poskytol a na ktorú zamestnancovi nevznikol nárok (v tomto prípade kvôli PN), strhne z výplaty formou zrážky zo mzdy.

Pekný deň

Mária Laukováhovorí:

Dobrý deň,

má nárok na stravné zamestnanec, ak pracuje prevažne z domu na polovičný úväzok 4 dni po 5 hodín vo večerných hodinách (od 18:00 do 23:00 hod.)?

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na zabezpečenie stravovania má aj zamestnanec pri výkone domáckej práce alebo telepráce. Za domácku prácu alebo teleprácu sa síce nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste (tzv. home office), ide však o výkon práce, počas ktorého zamestnancovi vzniká nárok na zabezpečenie stravovania podľa § 152 Zákonníka práce.
Nárok na stravné má v takomto prípade zamestnanec, ktorý pracuje na tzv. skrátený úväzok, ak za daný deň odpracuje viac ako 4 hodiny. Platí, že zamestnanec, ktorý pracuje na kratší pracovný čas, sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní so zamestnancom, ktorý je zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas.

Pekný deň

Branohovorí:

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať, pokiaľ ako zamestnanec idem na školenie, ktoré nehradí zamestnávateľ, ale iná firma, čiže idem na pracovnú cestu a je tam zabezpečená strava zo strany školiteľa, zaniká mi nárok na stravný lístok zo strany môjho zamestnávateľa, aj keď on tu stravu nezabezpečoval?

Ďakujem za odpoveď.

adminhovorí:

Dobrý deň,

zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí okrem iných náhrad aj stravné, a to v zmysle Zákona o cestovných náhradách. Strava zabezpečená školiteľom, ktorý nie je Vaším zamestnávateľom, nie je úhradou stravného zo strany Vášho zamestnávateľa. Výška stravného, na ktorú máte nárok v prípade pracovnej cesty, sa odvíja od jej časového trvania. Uvedené platí v prípade, že Váš zamestnávateľ stravu poskytnutú školiteľom skutočne neuhrádzal.

Pekný deň

Luciahovorí:

Dobrý deň,

mám nárok/právo na zaslanie novej stravnej karty na využitie kreditu do konca roka spred nástupu na materskú dovolenku a stále som zamestnancom firmy?

Ďakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

pokiaľ ste na materskej dovolenke, teda nepracujete, nárok na stravné od Vášho zamestnávateľa tým pádom nemáte.

Pekný deň

Patrik Grebachovorí:

Zdravím,

dostal som sa do chúlostivej situácie s mojím zamestnávateľom, pretože od prvého novembra som tam pracoval ako brigádnik pol roka a teraz mi dal zmluvu a pri podpise zmluvy mi dal aj stravovaciu kartu s tým, že mi bude strhávať z mojej mesačnej mzdy nejakú sumu, ktorá pôjde na tú kartu. Ja som to slušne odmietol a povedal som, že to chcem formou financií a nie stravovacou kartou, lenže on povedal, že ja to odmietnuť nemôžem, lebo že to je zo zákona, on ako zamestnávateľ mi musí dať tú kartu a na vašej stránke som sa dočítal, že mám právo na ten finančný príspevok. Pred tým som o tom nevedel. Takže môžem prísť za nim a povedať mu, že mám právo aj na finančný príspevok, ak nechcem stravovaciu kartu? Pracujem 8 hod. denne a zamestnávateľ nemá zabezpečené stravovanie…

Vopred ďakujem za nejakú radu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *