Kategórie
Témy

Nárok zamestnanca na stravné lístky (2022)

Zamestnanec má pri vykonávaní práce pre svojho zamestnávateľa nárok na stravné lístky. Veľakrát sa však zamestnávatelia rôznymi spôsobmi snažia zbaviť tejto svojej zákonnej povinnosti a zabezpečenia stravy pre svojich zamestnancov. Zamestnanec však má nárok na stravné nielen pri zamestnaní na plný úväzok.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov, ktorý u neho pracujú aspoň 4 hodiny denne.

Zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov môže zamestnávateľ troma rôznymi spôsobmi:

  1. vo vlastnom stravovacom zariadení
  2. v blízkom zariadení iného zamestnávateľa
  3. formou stravných lístkov

Minimálna hodnota stravného lístka je v súčasnosti 4,50 EUR a maximálne 6 EUR. Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravné minimálne 55% a zvyšnú časť si hradí zamestnanec.

Podľa Zákonníka práce má nárok na stravné každý zamestnanec, ktorý pracuje denne aspoň 4 hodiny. To znamená, že nie je rozhodujúce, či je práca vykonávaná ako hlavný pracovný pomer, na základe dohody mimo pracovného pomeru.

V prípade, že zamestnávateľ disponuje vlastnou firemnou jedálňou, zabezpečí pravdepodobne stravu v nej. V takomto prípade zamestnanec nemá nárok na stravné lístky. Rovnako si nemôže vyberať, či sa chce stravovať vo firemnej jedálni alebo chce stravné lístky. Rozhodnutie o forme poskytovania stravovania je v rukách zamestnávateľa.

Existuje však možnosť, kedy zamestnanec môže odmietnuť stravovanie vo firemnej jedálni. V prípade, že zamestnanec sa nemôže v tejto jedálni stravovať zo zdravotných dôvodov doložených od lekára, napríklad strava v nej nie je vyhovujúca pre jeho zdravotný stav, má v takomto prípade nárok na príspevok od zamestnávateľa na stravovanie.

Príspevok na stravu vzniká zamestnancovi taktiež v prípade pracovnej cesty v rámci Slovenska, nie však na stravný lístok. Výška stravného v takomto prípade sa odvíja od trvania pracovnej cesty, a to nasledovne:

  • pracovná cesta v trvaní 5 až 12 hodín: 6 EUR
  • pracovná cesta v trvaní 12 až 18 hodín: 9 EUR
  • pracovná cesta v trvaní viac ako 18 hodín: 13,70 EUR

V prípade zahraničnej pracovnej cesty sú náhrady nasledovné:

  • pracovná cesta v trvaní do 6 hodín: 25% zo základnej sadzby stravného
  • pracovná cesta v trvaní 6 až 12 hodín: 50% zo základnej sadzby stravného
  • pracovná cesta v trvaní viac ako 12 hodín: v plnej výške základnej sadzby stravného

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách je možné si pozrieť TU.

Na otázku, či má zamestnanec nárok na stravné lístky počas sviatkov, dovoleniek alebo počas PN-ky je odpoveď síce jednoznačná, ale nepoťešujúca – počas dní, keď zamestnanec nevykonáva žiadnu prácu, nemá nárok na stravné lístky.

Čo robiť, ak mi zamestnávateľ nedáva stravné lístky?

V prípade, že zamestnávateľ zamestnancovi neposkytuje stravu a rovnako ani príspevok na stravovanie, respektíve stravné lístky, zamestnanec má možnosť za účelom vymáhania svojich nárokov zo zamestnaneckého pomeru zvoliť obdobný postup ako v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu.

V prvom rade je potrebné zamestnávateľa vyzvať na vydanie stravných lístkov, respektíve v prípade odmietnutia vydania mu zaslať predžalobnú výzvu, v ktorej bude špecifikovaný nárok zamestnanca.

Zamestnanec má taktiež možnosť predmetné porušenie nároku na stravné oznámiť na príslušný inšpektorát práce, ktorý v prípade potvrdenia porušenia povinnosti zo strany zamestnávateľa,  mu môže udeliť pokutu.

Bližšie ohľadne postupu zamestnanca v prípade porušenia jeho práva týkajúceho sa nároku na stravné tu: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom.

 

41 odpovedí na “Nárok zamestnanca na stravné lístky (2022)”

Evahovorí:

Keď nastúpim po pnke do práce mam nárok na stravné lístky na konkrétny mesiac?

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravný lístok vzniká za každý odpracovaný deň, počas ktorého zamestnanec odpracoval minimálne 4 hodiny.

Pekný deň

Slavomírhovorí:

Dobrý deň! Mám nárok na stravné lístky, ak pracujem doma?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 Zákonníka práce má nárok na poskytnutie stravy každý zamestnanec, ktorý vykonáva denne viac ako 4 hodiny prácu. To znamená, že za každý deň, v ktorom zamestnanec odpracoval aspoň 4 hodiny, nezávisle od toho či bola práca vykonaná doma alebo na pracovisku, má nárok na stravné. Teda zamestnávateľ je povinný poskytnúť finančný príspevok zamestnancovi na stravovanie, a to buď vo forme stravných lístkov alebo stravovacej karty, pokiaľ mu stravovanie nezabezpečí inak.

Pekný deň

Árpád Kishovorí:

Dobrý deň! Mám nárok na stravné lístky keď som robil nedeľu a aj sviatky? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

ak ste na svojom pracovisku odpracovali aspoň 4 hodiny zo dňa, tak máte nárok.

Pekný deň

Olgahovorí:

Dobrý deň,
som zamestnaná u zamestnávateľa v Poľsku. Ja pracujem na území Slovenska
Ci zamestnavatel ma povinnosť zabezpečiť mi stravné lístky?

Anna Vilhanováhovorí:

dobrý deň, chcem sa opýtať či pri pracovnej zmluve na polovičný úväzok 3,75h mám nárok na stravné keď odpracujem každý deň 4hodiny 15 minút.

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravný lístok vzniká za každý odpracovaný deň, počas ktorého zamestnanec odpracoval minimálne 4 hodiny.

Pekný deň

Evahovorí:

Dobrý deň, robím 12ky, mám nárok na 2 lístky?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce:

„Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zabezpečenie druhého jedla v takomto prípade má len odporúčací charakter pre zamestnávateľa a nie je to jeho povinnosťou, teda zamestnanec naň nemá nárok.

Pekný deň

Máriahovorí:

Dobrý deň! Stravujem sa vo výdajnej školskej jedálni. Strava je bez možnosti výberu, vôbec mi nechutí a porcie sú veľmi malé. Mám inú možnosť stravovania alebo náhrady?

Alenahovorí:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, kedy sa majú zamestnancom odovzdávať stravné lístky. Ci na začiatku mesiaca, aby sa mohol za ne stravovať, alebo na konci mesiaca. Vždy sme dostávali na začiatku mesiaca a teraz to chcú dat na koniec mesiaca. Čiže na september dostanem až koncom septembra a začo sa mam stravovat v septembri. Cez júl a august lístky nedostávame, mame dovolenku. Od čoho to závisí, že to chcú zmeniť?. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Alena

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravu zamestnancovi v deň výkonu práce a nie po uplynutí kalendárneho mesiaca, preto argument zamestnávateľa, že nevie dopredu, koľko dní zamestnanec odpracuje a tým pádom nevie, na koľko lístkov bude mať nárok za daný mesiac, neobstojí a zamestnávateľ sa dopúšťa porušenia svojej zákonnej povinnosti. Pokiaľ v danom mesiaci vydá zamestnávateľ zamestnancovi viac stravných lístkov ako mal zamestnanec nárok na základe počtu odpracovaných dní, v nasledujúcom mesiaci o daný počet lístkov dostane na začiatku mesiaca zamestnanec týchto menej.

Pekný deň

Lubahovorí:

Dobry den,
chcela by som sa opytat ked som prace ne schop na z dovodu pracovne ho urazu tiez nie je na rok na stravne listky?
Dakujem

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravné lístky v prípade práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu nie je.

Pekný deň

Barborahovorí:

Dobrý deň, čo ak mám od robene min 4 hodiny a viac a odpracovaných 19 dní v mesiaci ale dostala som len lístky za 17 odpracovaných dní. Kam sa mam obrátiť?

Ivetahovorí:

Dobrý deň. Môj zamestnávateľ odopiera stravné lístky v prípade, keď neodpracujem 8 hodín. Som učiteľka a v čase prázdnin, keď nie sú deti v MŠ a kuchyňa nevarí, vraj máme nárok na stravné lístky až keď si odpracujem 8 hod. Pre materské školy neplatí zákon, že po 4 hodinách má učiteľka právo na stravu, aj keď je na pracovisku napríklad 6 hodín?

adminhovorí:

Dobrý deň,

stravovanie zamestnancov upravuje § 152 Zákonníka práce. Zákonnú úpravu stravovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov upravuje Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. Toto vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako vzorový pracovný poriadok. Riaditeľ školy spravidla na každý nový školský rok vydáva pracovný poriadok.

V zmysle vyššie uvedeného, zamestnávateľ zabezpečuje stravu troma spôsobmi:
– poskytnutie stravy vo vlastnom stravovacom zariadení,
– umožnenie stravovania v inom stravovacom zariadené v blízkosti pracoviska,
– zabezpečením stravných lístkov.

Podmienkou ale stále rovnako zostáva, že zamestnanec za konkrétny deň odpracuje aspoň 4 hodiny.

V prípade, že zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravu vyššie uvedenými spôsobmi, teda napríklad v prípade ako uvádzate, je povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravu, a to vo výške 55% hodnoty jedla, najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ zároveň poskytuje aj príspevok podľa osobitného predpisu, čo je príspevok zo Sociálneho fondu.

Pekný deň

Jánhovorí:

Dobrý deň,

môže zamestnávateľ vyplácať stravné lístky mesiac pozadu ? Ak tak koná, aké kroky sa dajú podniknúť na nápravu ?

adminhovorí:

Dobrý deň,

vydávanie stravných lístkov mesiac pozadu, teda na konci mesiaca, je v praxi pomerne bežné. Je potrebné ale pripomenúť, rovnako ako bolo už v diskusii spomenuté, že takéto konanie zamestnávateľa nie je úplne korektné, nakoľko zamestnanec má nárok na zabezpečenie stravy v deň výkonu práce. Správnejší sa preto javí postup, pri ktorom zamestnávateľ vydá stravné lístky zamestnancovi na začiatku kalendárneho mesiaca a v prípade, že zamestnancovi v danom mesiaci nevznikne nárok na taký počet stravných lístkov, aký mu ich bolo na začiatku mesiaca vydaných, o tento počet stravných lístkov ich dostane zamestnanec v nasledujúcom kalendárnom mesiaci menej. Takéto prípady sa za najvhodnejšie javí vyriešiť so zamestnávateľom dohodou strán.

Pekný deň

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala, či má nárok na stravné lístky aj študent, pracujúci na Dohodu o brigádnickej práci študentov, ak jeho odpracovaná denná smena prevýšuje 4hodiny. (Napr. 6-8hodinnová denná smena)
Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

na ľudí pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti sa ustanovenia týkajúce sa stravných lístkov nevzťahujú. Nárok na stravné v takom prípade vzniká jedine pri vyslaní na pracovnú cestu alebo v prípade, že je to dojednané v samotnej dohode.

Pekný deň

Jarmila Kihútováhovorí:

Dobrý deň,na 8-hod mame narok na stravny lístok ,ako je to pri 12hod.smenach máme nárok na 2 lístky?ďakujem,praca na zmluvu

Dobrý deň. Pokiaľ zamestnanec pracuje ako vrátnik a máva vždy 12-hodinové služby má nárok len na j GL alebo viac? Ďakujem.

Blancahovorí:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať či zamestnávateľ postupuje správne:
– zamestnávateľ poskytuje teplú stravu od zmluvného partnera
– na začiatku mesiaca poukáže zamestnancom na vlastnú stravovaciu kartu prostriedky na každý pracovný deň
– na konci mesiaca zamestnávateľ odvedie z karty nespotrebované prostriedky, hoci zamestnanec pracoval, ale na obed alebo do bufetu nešiel.

ďakujem pekne

Jurajhovorí:

Dobrý deň.Pracujem na strednej škole ako majster odborného výcviku.V škole nemáme kuchyňu.Riaditeľ nám umožnil stravovať sa v neďalekej ZŠ.Na obed mám 30.min.,počas ktorých nie je možné sa stihnúť naobedovať.Mám namysli,prezliecť sa do civilu,cesta tam a späť,a potom sa prezliecť do pracovného. Môžem od zamestnávateľa žiadať stravné lístky a stravovať sa iným spôsobom? Ďakujem.

Erzsébet Vidahovorí:

Dobrý deň, chcela by som spýtať,či mám nárok na peňiažný príspevok od 1.3.2021 aj tak, keď v roku 9.8.2017 hneď po nástupe som dostala stravné listky na celý mesiac ( na august)?Zamestnávatel tvrdí, že som dĺžná o tie lístky, lebo som dostala dopredu v roku 2017 a teraz nemám nárok na finančné príspevky za marec.
Ďakujem.

BIBAhovorí:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mi môže zamestnávateľ ako učiteľke nevyplávať stravné lístky keď momentálne kvôli covid situácie robím z domu, denne robím viac ako 4 hodiny. Ak nám ich nevypláca a mal by, na koho sa môžem obrátiť, aby situáciu prešetril? Vďaka

Fatimahovorí:

Dobrý deň želám,pracujem v MS od 5:40 do 10:40 a poobede od 14:30 do 17:00.Poprosim o info,či mám nárok na finančný príspevok na staravovanie,nakoľko v jedálni neobedujem,lebo v čase obeda som doma.Dakujem pekne

romanhovorí:

dobry deň,mam zmluvu ako dobrovolnik zo mzdou 3,58€/hod a pracujem denne 6 hodin..mam narok na stravné?

Jarmila Nemcovahovorí:

Dobrý deň chcem sa spýtať či mám nárok na stravné lístky keď robím na skrátený úväzok 4 hodiny beriem opatrovateľský príspevok a som riadne zamestnaná ekonómka povedala že nie. ĎAKUJEM

Dobrý deň. Mám odrobenych 10 dní v mesiaci jún, nakoľko som pol mesiaca poberala dovolenku,z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Zaciatkommesiaca mi boli stravné lístky vyplatene za mesiac máj. Mám nárok na lístky za tých 10 odpracovaných dní? Zamestnávateľ mi oznámil že nie, lebo lístky budú už vyplácať mesiac dopredu.

Marianahovorí:

Dobrý deň.
Pracovala som ako upratovačka vchodov, firiem, ambulancii, bytov. To isté sa upratuje každý týždeň..ale nárok na stravné lístky vraj nemáme keď nepracujeme od 7:00 do 16:30
Moja pracovná doba bola od 8:00 do 15 :30.
Bez stravných lístkov, bez obeda. Vodu nám poskytovala za svoje peniaze.

Alenahovorí:

Dobrý deň,
toto bolo odvysielané 17.3.2021 v TV.
Nie je to pravda?

Práva zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie

Peterhovorí:

Mam otazku.. v zamestnani mame jedalen a nie vzdy stiham ist na obed alebo je tam jedlo na vyber ktore jest nechcem mam narok na stravne listky?Alebo ako to mam riesit? Mozem poziadat zamestavatela o stravne listky ked nechcem navstevovat a jest v jedalny ktoru prevadzkuje?

milanhovorí:

Pracujem ako nocny straznik samozrejme vydajna stravy vnoci nefunguje mam narok na gastrolistky

Vargová Helenahovorí:

Dobrý deň, nestravujem sa na pracovisku, kde denne odpracujem 8 hod. nedostávam príspevok na stravu už niekoľko desiatok rokov, je to možné, je možné riešiť túto situáciu spätne?

Ivanhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ mi nechce poskytnúť stravný lístok za odpracované 4 hodiny počas soboty. Argumentuje tým, že musím odpracovať viac ako 4 hodiny počas pracovnej zmeny. Ďalej uvádza, že po odpracovaní 4 hodín mi bude strhnutá prestávka v trvaní 0,5hod.
Stačí teda podľa zákona odpracovať 4 hodiny počas prac. zmeny? A ako je to s prestávkou? Ďakujem

henrieta hraskovahovorí:

mam narok na stravne listky ked pracujem v MS ako kucharka ,a pocas letnych prazdnin mame sanitu a nevari sa?

Janohovorí:

Dobrý deň,
Každý mesiac odrobim 166 hodín mesačne. Na koľko stravných lístkov mam nárok?aká je celková minimálna suma stravných listkov ak odrobim každý mesiac 166 hodín?nepracujem pravidelne 8 hodín denne, to znamená: že niekedy robím 12 hod. niekedy 15 denne atď. Ale vždy to vyjde spolu na 166 hod. mesacne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.