Kategórie
Témy

Nárok zamestnanca na stravné lístky (2022)

Zamestnanec má pri vykonávaní práce pre svojho zamestnávateľa nárok na stravné lístky. Veľakrát sa však zamestnávatelia rôznymi spôsobmi snažia zbaviť tejto svojej zákonnej povinnosti a zabezpečenia stravy pre svojich zamestnancov. Zamestnanec však má nárok na stravné nielen pri zamestnaní na plný úväzok.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov, ktorý u neho pracujú viac ako 4 hodiny denne.

Zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov môže zamestnávateľ troma rôznymi spôsobmi:

  1. vo vlastnom stravovacom zariadení
  2. v blízkom zariadení iného zamestnávateľa
  3. formou stravných lístkov

Minimálna hodnota stravného lístka je v súčasnosti 4,50 EUR a maximálne 6 EUR. Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravné minimálne 55% a zvyšnú časť si hradí zamestnanec.

Podľa Zákonníka práce má nárok na stravné každý zamestnanec, ktorý pracuje denne aspoň 4 hodiny. To znamená, že nie je rozhodujúce, či je práca vykonávaná ako hlavný pracovný pomer, na základe dohody mimo pracovného pomeru.

V prípade, že zamestnávateľ disponuje vlastnou firemnou jedálňou, zabezpečí pravdepodobne stravu v nej. V takomto prípade zamestnanec nemá nárok na stravné lístky. Rovnako si nemôže vyberať, či sa chce stravovať vo firemnej jedálni alebo chce stravné lístky. Rozhodnutie o forme poskytovania stravovania je v rukách zamestnávateľa.

Existuje však možnosť, kedy zamestnanec môže odmietnuť stravovanie vo firemnej jedálni. V prípade, že zamestnanec sa nemôže v tejto jedálni stravovať zo zdravotných dôvodov doložených od lekára, napríklad strava v nej nie je vyhovujúca pre jeho zdravotný stav, má v takomto prípade nárok na príspevok od zamestnávateľa na stravovanie.

Príspevok na stravu vzniká zamestnancovi taktiež v prípade pracovnej cesty v rámci Slovenska, nie však na stravný lístok. Výška stravného v takomto prípade sa odvíja od trvania pracovnej cesty, a to nasledovne:

  • pracovná cesta v trvaní 5 až 12 hodín: 6 EUR
  • pracovná cesta v trvaní 12 až 18 hodín: 9 EUR
  • pracovná cesta v trvaní viac ako 18 hodín: 13,70 EUR

V prípade zahraničnej pracovnej cesty sú náhrady nasledovné:

  • pracovná cesta v trvaní do 6 hodín: 25% zo základnej sadzby stravného
  • pracovná cesta v trvaní 6 až 12 hodín: 50% zo základnej sadzby stravného
  • pracovná cesta v trvaní viac ako 12 hodín: v plnej výške základnej sadzby stravného

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách je možné si pozrieť TU.

Na otázku, či má zamestnanec nárok na stravné lístky počas sviatkov, dovoleniek alebo počas PN-ky je odpoveď síce jednoznačná, ale nepoťešujúca – počas dní, keď zamestnanec nevykonáva žiadnu prácu, nemá nárok na stravné lístky.

Čo robiť, ak mi zamestnávateľ nedáva stravné lístky?

V prípade, že zamestnávateľ zamestnancovi neposkytuje stravu a rovnako ani príspevok na stravovanie, respektíve stravné lístky, zamestnanec má možnosť za účelom vymáhania svojich nárokov zo zamestnaneckého pomeru zvoliť obdobný postup ako v prípade, kedy zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu.

V prvom rade je potrebné zamestnávateľa vyzvať na vydanie stravných lístkov, respektíve v prípade odmietnutia vydania mu zaslať predžalobnú výzvu, v ktorej bude špecifikovaný nárok zamestnanca.

Zamestnanec má taktiež možnosť predmetné porušenie nároku na stravné oznámiť na príslušný inšpektorát práce, ktorý v prípade potvrdenia porušenia povinnosti zo strany zamestnávateľa,  mu môže udeliť pokutu.

Bližšie ohľadne postupu zamestnanca v prípade porušenia jeho práva týkajúceho sa nároku na stravné tu: Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom.

 

53 odpovedí na “Nárok zamestnanca na stravné lístky (2022)”

Evahovorí:

Keď nastúpim po PN-ke do práce, mam nárok na stravné lístky na konkrétny mesiac?

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravný lístok vzniká za každý odpracovaný deň, počas ktorého zamestnanec odpracoval minimálne 4 hodiny.

Pekný deň

Slavomírhovorí:

Dobrý deň! Mám nárok na stravné lístky, ak pracujem doma?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 Zákonníka práce má nárok na poskytnutie stravy každý zamestnanec, ktorý vykonáva denne viac ako 4 hodiny prácu. To znamená, že za každý deň, v ktorom zamestnanec odpracoval aspoň 4 hodiny, nezávisle od toho či bola práca vykonaná doma alebo na pracovisku, má nárok na stravné. Teda zamestnávateľ je povinný poskytnúť finančný príspevok zamestnancovi na stravovanie, a to buď vo forme stravných lístkov alebo stravovacej karty, pokiaľ mu stravovanie nezabezpečí inak.

Pekný deň

Árpád Kishovorí:

Dobrý deň! Mám nárok na stravné lístky, keď som robil nedeľu a aj sviatky? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

ak ste na svojom pracovisku odpracovali aspoň 4 hodiny zo dňa, tak máte nárok.

Pekný deň

Olgahovorí:

Dobrý deň,
som zamestnaná u zamestnávateľa v Poľsku. Ja pracujem na území Slovenska.
Má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť mi stravné lístky?

Anna Vilhanováhovorí:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či pri pracovnej zmluve na polovičný úväzok 3,75 hod. mám nárok na stravné, keď odpracujem každý deň 4 hodiny 15 minút?

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravný lístok vzniká za každý odpracovaný deň, počas ktorého zamestnanec odpracoval minimálne 4 hodiny.

Pekný deň

Evahovorí:

Dobrý deň, robím 12-ky, mám nárok na 2 lístky?

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce:

„Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zabezpečenie druhého jedla v takomto prípade má len odporúčací charakter pre zamestnávateľa a nie je to jeho povinnosťou, teda zamestnanec naň nemá nárok.

Pekný deň

Máriahovorí:

Dobrý deň! Stravujem sa vo výdajnej školskej jedálni. Strava je bez možnosti výberu, vôbec mi nechutí a porcie sú veľmi malé. Mám inú možnosť stravovania alebo náhrady?

Alenahovorí:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, kedy sa majú zamestnancom odovzdávať stravné lístky? Či na začiatku mesiaca, aby sa mohol za ne stravovať, alebo na konci mesiaca? Vždy sme dostávali na začiatku mesiaca a teraz to chcú dať na koniec mesiaca. Čiže na september dostanem až koncom septembra. Za čo sa mám stravovať v septembri? Cez júl a august lístky nedostávame, máme dovolenku. Od čoho to závisí, že to chcú zmeniť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Alena

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravu zamestnancovi v deň výkonu práce a nie po uplynutí kalendárneho mesiaca, preto argument zamestnávateľa, že nevie dopredu, koľko dní zamestnanec odpracuje a tým pádom nevie, na koľko lístkov bude mať nárok za daný mesiac, neobstojí a zamestnávateľ sa dopúšťa porušenia svojej zákonnej povinnosti. Pokiaľ v danom mesiaci vydá zamestnávateľ zamestnancovi viac stravných lístkov ako mal zamestnanec nárok na základe počtu odpracovaných dní, v nasledujúcom mesiaci o daný počet lístkov dostane na začiatku mesiaca zamestnanec týchto menej.

Pekný deň

Lubahovorí:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, keď som práce neschopná z dôvodu pracovného úrazu, tiež nie je nárok na stravné lístky?
Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

nárok na stravné lístky v prípade práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu nie je.

Pekný deň

Barborahovorí:

Dobrý deň, čo ak mám odrobené min. 4 hodiny a viac a odpracovaných 19 dní v mesiaci, ale dostala som len lístky za 17 odpracovaných dní? Kam sa mám obrátiť?

jojomhovorí:

V prvom rade na účtovníčku, sú dve hlavné možnosti buď sa pomýlila alebo Vám odpočítala za minulý mesiac. Ale možno sa mýlim keďže nemáme dosť informácií.

Ivetahovorí:

Dobrý deň. Môj zamestnávateľ odopiera stravné lístky v prípade, keď neodpracujem 8 hodín. Som učiteľka a v čase prázdnin, keď nie sú deti v MŠ a kuchyňa nevarí, vraj máme nárok na stravné lístky až keď si odpracujem 8 hod. Pre materské školy neplatí zákon, že po 4 hodinách má učiteľka právo na stravu, aj keď je na pracovisku napríklad 6 hodín?

adminhovorí:

Dobrý deň,

stravovanie zamestnancov upravuje § 152 Zákonníka práce. Zákonnú úpravu stravovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov upravuje Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. Toto vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako vzorový pracovný poriadok. Riaditeľ školy spravidla na každý nový školský rok vydáva pracovný poriadok.

V zmysle vyššie uvedeného, zamestnávateľ zabezpečuje stravu troma spôsobmi:
– poskytnutie stravy vo vlastnom stravovacom zariadení,
– umožnenie stravovania v inom stravovacom zariadené v blízkosti pracoviska,
– zabezpečením stravných lístkov.

Podmienkou ale stále rovnako zostáva, že zamestnanec za konkrétny deň odpracuje aspoň 4 hodiny.

V prípade, že zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravu vyššie uvedenými spôsobmi, teda napríklad v prípade ako uvádzate, je povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravu, a to vo výške 55% hodnoty jedla, najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ zároveň poskytuje aj príspevok podľa osobitného predpisu, čo je príspevok zo Sociálneho fondu.

Pekný deň

Jánhovorí:

Dobrý deň,

môže zamestnávateľ vyplácať stravné lístky mesiac pozadu? Ak tak koná, aké kroky sa dajú podniknúť na nápravu?

adminhovorí:

Dobrý deň,

vydávanie stravných lístkov mesiac pozadu, teda na konci mesiaca, je v praxi pomerne bežné. Je potrebné ale pripomenúť, rovnako ako bolo už v diskusii spomenuté, že takéto konanie zamestnávateľa nie je úplne korektné, nakoľko zamestnanec má nárok na zabezpečenie stravy v deň výkonu práce. Správnejší sa preto javí postup, pri ktorom zamestnávateľ vydá stravné lístky zamestnancovi na začiatku kalendárneho mesiaca a v prípade, že zamestnancovi v danom mesiaci nevznikne nárok na taký počet stravných lístkov, aký mu ich bolo na začiatku mesiaca vydaných, o tento počet stravných lístkov ich dostane zamestnanec v nasledujúcom kalendárnom mesiaci menej. Takéto prípady sa za najvhodnejšie javí vyriešiť so zamestnávateľom dohodou strán.

Pekný deň

Oľgahovorí:

Dobrý deň, čo v prípade, ak sa mení výška stravného? Krátením počtu lístkov v hodnote 4,50 € ho ukrátim o 0,30 € za lístok, lebo hodnota je 4,80 €.

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala, či má nárok na stravné lístky aj študent, pracujúci na Dohodu o brigádnickej práci študentov, ak jeho odpracovaná denná zmena prevyšuje 4 hodiny. (Napr. 6 – 8 hodinová denná zmena).
Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

na ľudí pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti sa ustanovenia týkajúce sa stravných lístkov nevzťahujú. Nárok na stravné v takom prípade vzniká jedine pri vyslaní na pracovnú cestu alebo v prípade, že je to dojednané v samotnej dohode.

Pekný deň

Jarmila Kihútováhovorí:

Dobrý deň, na 8-hod. máme nárok na stravný lístok. Ako je to pri 12-hod. zmenách (práca na zmluvu), máme nárok na 2 lístky? Ďakujem.

Dobrý deň. Pokiaľ zamestnanec pracuje ako vrátnik a máva vždy 12-hodinové služby, má nárok len na jeden GL alebo viac? Ďakujem.

Blancahovorí:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať či zamestnávateľ postupuje správne:
– zamestnávateľ poskytuje teplú stravu od zmluvného partnera
– na začiatku mesiaca poukáže zamestnancom na vlastnú stravovaciu kartu prostriedky na každý pracovný deň
– na konci mesiaca zamestnávateľ odvedie z karty nespotrebované prostriedky, hoci zamestnanec pracoval, ale na obed alebo do bufetu nešiel.

Ďakujem pekne.

Jurajhovorí:

Dobrý deň. Pracujem na strednej škole ako majster odborného výcviku. V škole nemáme kuchyňu. Riaditeľ nám umožnil stravovať sa v neďalekej ZŠ. Na obed mám 30 min., počas ktorých nie je možné sa stihnúť naobedovať. Mám na mysli prezliecť sa do civilu, cesta tam a späť a potom sa prezliecť do pracovného. Môžem od zamestnávateľa žiadať stravné lístky a stravovať sa iným spôsobom? Ďakujem.

Erzsébet Vidahovorí:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám nárok na peňažný príspevok od 1.3.2021 aj tak, keď v roku 9.8.2017 hneď po nástupe som dostala stravné lístky na celý mesiac (na august)? Zamestnávateľ tvrdí, že som dlžná o tie lístky, lebo som dostala dopredu v roku 2017 a teraz nemám nárok na finančné príspevky za marec.
Ďakujem.

BIBAhovorí:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mi môže zamestnávateľ ako učiteľke nevyplácať stravné lístky, keď momentálne kvôli covid situácii robím z domu, denne robím viac ako 4 hodiny. Ak nám ich nevypláca a mal by, na koho sa môžem obrátiť, aby situáciu prešetril? Vďaka.

Fatimahovorí:

Dobrý deň želám, pracujem v MS od 5:40 do 10:40 a poobede od 14:30 do 17:00. Poprosím o info, či mám nárok na finančný príspevok na stravovanie, nakoľko v jedálni neobedujem, lebo v čase obeda som doma. Ďakujem pekne.

romanhovorí:

Dobrý deň, mám zmluvu ako dobrovoľník so mzdou 3,58 €/hod. a pracujem denne 6 hodín. Mám nárok na stravné?

Jarmila Nemcovahovorí:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na stravné lístky, keď robím na skrátený úväzok 4 hodiny, beriem opatrovateľský príspevok a som riadne zamestnaná. Ekonómka povedala, že nie. ĎAKUJEM.

Dobrý deň. Mám odrobených 10 dní v mesiaci jún, nakoľko som pol mesiaca poberala dovolenku z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Začiatkom mesiaca mi boli stravné lístky vyplatené za mesiac máj. Mám nárok na lístky za tých 10 odpracovaných dní? Zamestnávateľ mi oznámil, že nie, lebo lístky budú už vyplácať mesiac dopredu.

Marianahovorí:

Dobrý deň.
Pracovala som ako upratovačka vchodov, firiem, ambulancii, bytov. To isté sa upratuje každý týždeň, ale nárok na stravné lístky vraj nemáme, keď nepracujeme od 7:00 do 16:30.
Moja pracovná doba bola od 8:00 do 15:30.
Bez stravných lístkov, bez obeda. Vodu nám poskytovala za svoje peniaze.

Alenahovorí:

Dobrý deň,
toto bolo odvysielané 17.3.2021 v TV.
Nie je to pravda?

Práva zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie

Peterhovorí:

Mám otázku. V zamestnaní máme jedáleň a nie vždy stíham ísť na obed, alebo je tam jedlo na výber, ktoré jest nechcem. Mám nárok na stravné lístky? Alebo ako to mam riešiť? Môžem požiadať zamestnávateľa o stravné lístky, keď nechcem navštevovať a jesť v jedálni, ktorú prevádzkuje?

milanhovorí:

Pracujem ako nočný strážnik, samozrejme výdajňa stravy v noci nefunguje. Mám nárok na gastrolístky?

Vargová Helenahovorí:

Dobrý deň, nestravujem sa na pracovisku, kde denne odpracujem 8 hod. a nedostávam príspevok na stravu už niekoľko desiatok rokov, je to možné, je možné riešiť túto situáciu spätne?

Ivanhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ mi nechce poskytnúť stravný lístok za odpracované 4 hodiny počas soboty. Argumentuje tým, že musím odpracovať viac ako 4 hodiny počas pracovnej zmeny. Ďalej uvádza, že po odpracovaní 4 hodín mi bude strhnutá prestávka v trvaní 0,5 hod.
Stačí teda podľa zákona odpracovať 4 hodiny počas prac. zmeny? A ako je to s prestávkou? Ďakujem.

henrieta hraskovahovorí:

Mam nárok na stravné lístky, keď pracujem v MS ako kuchárka a počas letných prázdnin máme sanitu a nevarí sa?

Janohovorí:

Dobrý deň,
každý mesiac odrobím 166 hodín mesačne. Na koľko stravných lístkov mam nárok? Aká je celková minimálna suma stravných lístkov, ak odrobím každý mesiac 166 hodín? Nepracujem pravidelne 8 hodín denne, to znamená, že niekedy robím 12 hod. a niekedy 15 denne atď. Ale vždy to vyjde spolu na 166 hod. mesačne.

Miroslav Kulifajhovorí:

Som ZŤP a pracujem na skrátený úväzok na 4 hodiny denne. Mám právo na stravné lístky? Na mzdovom mi tvrdia, že treba odpracovať viac ako 4 hodiny podľa Zákonníka práce.

adminhovorí:

Dobrý deň,

v § 152 ods. 2 Zákonníka práce sa píše „Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.“. V zmysle tohto ustanovenia je pravda to, čo Vám tvrdia na mzdovom oddelení. Keby ste ale odpracovali napríklad 4 hodiny a 1 minútu, už by Vám vznikol nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie, teda stravný lístok.

Pekný deň

jojomhovorí:

Dobrý deň.
Na základe Vašej odpovede pánovi Miroslav Kulifaj si opravte text na začiatku článku pretože tam nesprávne informujete a následne už p. Kulifajovi píšete iné: „Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov, ktorý u neho pracujú aspoň 4 hodiny denne.“
Správne teda by malo byť ak v ZP a to „viac ako 4 hod denne“. Teda tú Vami uvádzanú 1 min viac ako 4 hod.

adminhovorí:

Dobrý deň,

pre zrozumiteľnosť upravené, ďakujeme.

Pekný deň

ŠTEFAN SZENDIhovorí:

Robím v školskej jedálni – každý mesiac nám strhávajú zo mzdy 30 eur za obedy. Pýtam sa, podľa akého zákona nám strhávajú túto čiastku?

Stanislavhovorí:

Dobrý deň, stravujeme sa v jedálni v podniku, ale stravu nám varí externý subjekt s ktorým má zamestnávateľ zmluvu. Stravné lístky dostávame formou kreditu na stravnej karte. Dňa 1.1. dôjde k vynulovaniu zvyšku kreditu. Je to legálne? Pretože nech už zamestnávateľ má zmluvu s dodávateľom akokoľvek, časť toho kreditu sú moje peniaze a jednoducho mi ich vezmú. Naviac existuje nejaká minimálna platnosť pre takýto kredit? Pretože decembrový platí, len mesiac.

Jan Mrázhovorí:

Dobrý deň, pracujem v jednej firme a zamestnávateľ nám odmieta dať stravné lístky. Odôvodňuje to tým, že nám poskytuje stravu vo vlastnom stravovacom zariadení. No my si myslíme, že to je len kuchynka a nie vlastné stravovacie zariadenie. Jedlo nám dovezú zabalené buď v obedári alebo teraz zabalené a zafóliované v plastovej nádobe (každá porcia zvlášť a potom odídu). My si to sami rozbaľujeme a zohrievame, žiaden výdaj ani varenie. Čo sa týka hygieny, je to na dobrovoľnosti, kto to umyje alebo uprace. Niekedy to tak ostane od piatku až do pondelka. Máme tam tri jedálenské stoly, kuchynskú linku, umývačku a mikrovlnku. A mám za to, že toto nie je stravovacie zariadenie. A navyše, táto strava mi nevyhovuje a rád by som si objednal inde, čo mi môžu poskytnúť stravné lístky. Ďalej min. 3 zamestnanci sa nestravujú vôbec (strava im nevyhovuje). Ale nedostanú žiadnu náhradu za stravu. Ani lístky, ani peniaze, proste majú zabezpečenú stravu a hotovo, ich problém. Ďalej sme diskriminovaní, lebo na pobočkách stravné lístky dostanú, ale u nás nie. Veľmi by ste mi pomohli, ak by ste vedeli určiť tú našu kuchynku, čo to vlastne je? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 152 ods. 1 Zákonníka práce „Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti…“.
v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce „Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.“

Máme za to, že v zmysle vyššie uvedeného si zamestnávateľ vo Vašom prípade, vychádzajúc z Vami uvedených skutočností, povinnosť zabezpečovať stravovanie priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti splnil. Zákon totiž nedefinuje explicitne, že sa musí jednať len o stravovacie zariadenie zamestnávateľa. Povinnosť zamestnávateľa spočíva v zabezpečení stravovania.

Z Vami uvedených skutočností sa však nedá určiť, či je predmetné stravovanie v otázky kvality zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Ak však nejakému zamestnancovi strava nevyhovuje, je možnosť požiadať zamestnávateľa o inú stravu alebo iný spôsob stravovania vzhľadom na § 152 ods. 6 písm. c), kde sa uvádza, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Pekný deň

R.Boroshovorí:

Dobrý deň prajem,

chcem sa spýtať, počas skúšobnej dali sme výpoveď. Zamestnanec dostal lístky 1.11.2022 na celý mesiac, teraz by mal vrátiť 6 lístkov naspäť. Ak nemá lístky, môžeme mu strhnúť z výplaty 6 x 4,80 €?
Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

v zmysle § 131 ods. 2 písm. j) Zákonníka práce po vykonaní zrážok podľa § 131 ods. 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (finančný príspevok na stravovanie).
Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v § 131 ods. 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. Uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
Ak teda zamestnanec dostal stravné lístky vopred a nevznikol mu na ne nárok, je povinný ich vrátiť. Ak tieto stravné lístky však už spotreboval, zamestnávateľ mu ich môže zraziť zo mzdy v plnom rozsahu hodnoty lístka.

Pekný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *