Kategórie
Vzory

VZOR: Námietka voči listine o vydedení / Odvolanie proti rozhodnutiu o vydedení

———————VZOR———————

Námietka voči listine o vydedení. Odvolanie proti rozhodnutiu o vydedení.

Vážený pán
JUDr. Peter Slovák
Notársky úrad
Mýtna 24
852 02 Bratislava

Námietka voči listine o vydedení

Konanie o dedičstve po Anna Veselá, naposledy bytom Plynárenská 27, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2010

Ja menovaný Ján Veselý som synom zosnulej Anny Veselej. Keď som sa 12.04.2010 zúčastnil dedičského konania, tak som sa dozvedel, že moja matka vydedila celú rodinu z dôvodu, že sme sa o ňu v starobe nestarali, ale zariadili sme jej profesionálnu starostlivosť v domove seniorov. Mysleli sme si, že sa tam bude mať lepšie. Ja a moja družka stále nie sme doma a deti chodia do školy. Domov seniorovsom hradil zo svojho, matka si mohla o čokoľvek požiadať a ja som jej to dopravil. S rodinou sme matku každú nedelu navštevovali.

S vydedením preto nemôžem súhlasiť.

V Bratislave dňa 15.04.2010

Ján Veselý
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *