———————VZOR———————

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU DAŇOVÉMU ÚRADU

 

Firma (oznamovateľ)

Obchodné meno: …………………………………………..

Sídlo/miesto podnikania: …………………………………………..

IČO: …………………………………………..

 

Príslušný daňový úrad
(podľa sídla alebo miesta podnikania firmy)

V ………………., dňa ……………….

 

VEC: Oznámenie o bankovom účte

Príslušnému daňovému úradu oznamujeme bankový účet, ktorý bude firma používať pri podnikaní:

Názov banky: …………………………………………..

Číslo účtu: …………………………………………..

Majiteľ účtu: …………………………………………..

 

 

S pozdravom,

 

…………………………………………..

(podpis podnikateľa)

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *