VZOR: Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu

———————VZOR——————— OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU DAŇOVÉMU ÚRADU   Firma (oznamovateľ) Obchodné meno: ………………………………………….. Sídlo/miesto podnikania: ………………………………………….. IČO: …………………………………………..   Príslušný daňový úrad (podľa sídla alebo miesta podnikania firmy) V ………………., dňa ……………….   VEC: Oznámenie o bankovom účte Príslušnému daňovému úradu oznamujeme bankový účet, ktorý bude firma používať pri podnikaní: Názov banky: ………………………………………….. Číslo účtu: […]