Kategórie
Vzory

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (GDPR)

Nová legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ)2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. sa začala uplatňovať dňom 25.05.2018. Čl. 33 nariadenia a § 40 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia povinní oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný oznámiť úradu bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom,  ako sa o tom dozvedel. To neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

Oznámenie musí obsahovať najmä povahu porušenia, kategórie, približný počet dotknutých osôb,  počet príslušných záznamov a osobných údajoch, pravdepodobné dôsledky a opatrenia, ktoré boli prijaté na riešenie a zmierenie porušenia.

Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel. Prevádzkovatelia uvedené informácie úradu poskytnú prostredníctvom úradu vytvoreného formuláru.

Jedna odpoveď na “Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (GDPR)”

Jan Janeskohovorí:

Chcem sa opýtať, ak fyzická osoba podpísala zmluvu so súťažou ČSMT ohľadom osobných údajov a chce od nej odstúpiť tesne pre odvysielaním, dá sa s tým ešte niečo spraviť? Alebo má zmysel podať trestné oznámenie, ak sa nedohodne s ČSMT – TV JOJ a Prima? Vôbec, čo sa dá s tým robiť, ak si to neželáte aj ohľadne zdravotných dôvodov, zosmiešnenia a pod.?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *