VZOR: Potvrdenie o praxi – preukázanie odbornej praxe pri viazanej živnosti
————————————————————VZOR————————————————————

POTVRDENIE O PRAXI – PREUKÁZANIE ODBORNEJ PRAXE PRI VIAZANEJ ŽIVNOSTI

 

 

Názov zamestnávateľa:         …………………………………

Adresa zamestnávateľa:       …………………………………

IČO zamestnávateľa:              …………………………………

Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe

 

 

Zamestnávateľ týmto potvrdzuje, že pán/pani:

meno a priezvisko:      ……………………………………………………………

dátum narodenia:        ……………………………………………………………

rodné číslo:                    ……………………………………………………………

adresa trv. bydliska:    ……………………………………………………………

pracoval u nás v období od ………………………  do ………………………….

na pozícii: …………………………………………………………………………………………………………….. (uviesť zaradenie alebo pozíciu, ktorá musí súvisieť s obsahovým zameraním žiadanej živnosti).

 

 

V ……………………… , dňa ………………….

 

 

                                                                                                     …………………………..

  Podpis a pečiatka

 

————————————————————VZOR————————————————————
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>