———————VZOR———————

POTVRDENIE O PRAXI – PREUKÁZANIE ODBORNEJ PRAXE PRI VIAZANEJ ŽIVNOSTI

 

 

Názov zamestnávateľa:         …………………………………

Adresa zamestnávateľa:       …………………………………

IČO zamestnávateľa:              …………………………………

Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe

 

 

Zamestnávateľ týmto potvrdzuje, že pán/pani:

meno a priezvisko:      ……………………………………………………………

dátum narodenia:        ……………………………………………………………

rodné číslo:                    ……………………………………………………………

adresa trv. bydliska:    ……………………………………………………………

pracoval u nás v období od ………………………  do ………………………….

na pozícii: …………………………………………………………………………………………………………….. (uviesť zaradenie alebo pozíciu, ktorá musí súvisieť s obsahovým zameraním žiadanej živnosti).

 

 

V ……………………… , dňa ………………….

 

 

                                                                                                     …………………………..

  Podpis a pečiatka

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *