Kategórie
Vzory

VZOR: Odmietnutie dedičstva zo strany dediča

Odmietnutie dedičstva je možné urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď sa osoba o práve dedičstvo odmietnuť dozvedela. Toto je možné urobiť buď ústne vyhlásením na súde alebo písomne zaslaním súdu.

Toto vyhlásenie nemôže urobiť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že neplánuje sa zriecť dedičstva. Teda stačí, aby dedič narábal s dedičstvom ako so svojím majetkom a nad rámec obvyklého hospodárenia.

K vyhláseniu o odmietnutí dedičstva nemôže mať dedič žiadne dodatočné podmienky. Musí ho odmietnuť celé, nie len z časti. Vyhlásenie o odmietnutí je neodvolateľné. Dedičstvo nenadobudnuté žiadnym dedičom pripadne štátu.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Písomné prehlásenie o odmietnutí dedičstva

Dedičské konanie po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.11.2012

Dňa 13.03.2013 ste ma informoval o možnosti odmietnutia dedičstva (§ 463 Obč.Z.) a následkoch odmietnutia. To všetko musím urobiť do zákonom stanovenej lehoty, a to do jedného mesiaca.

Prehlasujem, že dedičstvo po hore uvedenej poručiteľke odmietam.

Doteraz som dedičstvo odmietnuť nechcel, ale bolo mi oznámené, že po pani Jane Vážnej zostali iba veľmi vysoké dlhy. Som si vedomý, že odmietnutie dedičstva je konečné a neodvolateľné, že sa týka všetkého majetku, ktorý prináleží do dedičstva a tým i toho, ktorý by sa ešte len v budúcnosti mohol objaviť.

V Bratislave dňa 13.04.2013

Ján V.
Priemyselná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
brat poručiteľky

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *