Kategórie
Vzory

VZOR: Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

V prípade, ak sa osoba dozvie, že jej dlžník zomrel, môže sa angažovať a prihlásiť svoju pohľadávku do dedičského konania. Takúto prihlášku dá buď notárovi ako súdnemu komisárovi v dedičskom konaní alebo súdu.

Dedičské konanie má dve fázy. Prvá fáza je predbežné prejednanie dedičstva, kde sa zisťuje okruh dedičov a rozsah majetku, prípadné dlhy poručiteľa. Po tejto fáze nasleduje vlastné prejednanie veci, kde sa ustáli okruh účastníkov dedičského konania, aktíva aj pasíva po poručiteľovi.

Pohľadávku je potrebné prihlásiť najneskôr do skončenia dedičského konania.

Dedičské konanie právoplatne končí právoplatnosťou uznesenia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve. Uznesenie vydáva súd, osvedčenie notár a doručujú sa účastníkom dedičského konania. V prípade osvedčenia má účastník právo do 15 dní od obdržania osvedčenia požiadať súd, aby v konaní ďalej pokračoval. To sa deje v prípadoch, ak účastník nesúhlasí s výsledkom dedičského konania vedeného notárom ako súdnym komisárom v konaní o dedičstve. Ak v spomínanej 15-dňovej lehote nepodal žiadosť o pokračovanie v konaní na súd, osvedčenie sa stáva právoplatným. Okamihom právoplatnosti dedičské konanie končí. Po tomto okamihu nie je možné prihlasovať pohľadávky do dedičského konania.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

Dedičské konanie po Miroslavovi P., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulom 02.01.2013

Okresný súd Bratislava I. mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára uskutočnením úkonov v konaní o dedičstve po mojom hore uvedenom susedovi.

Chcel by som Vás informovať o pôžičke, ktorú som pánovi P. požičal dňa 15.02.2012. Na pôžičku sme spísali aj tichú dohodu, kópiu ktorej prikladám ako dôkaz. Pôžička bola vystavená na čiastku 69 000,- EUR. Pán P. sa zaviazal, že pôžičku splatí najneskôr do dvoch rokov odo dňa zapožičania.

Prosím, aby moja pohľadávka za pána Pekného bola zaradená do pasív dedičstva. Prosím, aby mi bolo oznámené, kto sú dediči a ktorý z nich bude povinný mi dlh poručiteľa zaplatiť.

V Bratislave 10.04.2013

 

 

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

Dôkaz:

Kópia tichej dohody medzi pánom Miroslavom P. a Jánom V.

———————VZOR———————

Jedna odpoveď na “VZOR: Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva”

Ľubomír Dzimkohovorí:

Ako sa dozviem o dedičskom konaní po mojej družke, s ktorou roky nie som v kontakte? Mám u nej z 15 rokov spoločného života ešte svoje veci. Ide mi už len o moju elektroniku, ktorú som nadobudol ešte v mladosti, množstvo LP platní a CD aj s podpismi a zopár cenných kníh. Vrátenie daru mojich rodičov k mojej 50-tke. Ešte to nie je akútne…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *