VZOR: Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva / Vyhlásenie dediča notárovi, že dané dedičstvo prijíma
————————————————————VZOR————————————————————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013

Včera ste ma informoval o možnosti odmietnutia dedičstva a tiež ste ma oboznámil s následkami takéhoto odmietnutia dedičstva. Prehlasujem, že dedičstvo po hore uvedenej poručiteľke neodmietam, ale ho prijímam.

Som si vedomý toho, že neodmietnutie (prijatie) dedičstva je konečné a neodvolateľné, a že sa týka všetkého majetku, ako aj dlhov, ktoré prináležia do dedičstva, i toho majetku, ktorý by sa mohol v budúcnosti objaviť.

V Bratislave dňa 13.04.2013

Ján V.
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

————————————————————VZOR————————————————————
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>