Kategórie
Vzory

VZOR: Odvolanie závetu / Zrušenie závetu

Odvolanie závetu je možné v celej časti alebo aj len čiastočne. Odvolanie pritom musí mať rovnaké náležitosti ako samotný závet. V zásade ide o tri spôsoby, ktorými je možné odvolať závet:

  1. neskôr spísaný platný závet,
  2. odvolanie závetu,
  3. zničenie listiny, na ktorej je závet napísaný.

Odvolanie závetu musí mať rovnaké náležitosti ako samotný závet. To znamená, že musí byť datovaný, musí byť napísaný vlastnou rukou a aj ním podpísaný alebo napísaný inou osobu, resp. strojovo alebo na počítači a okrem závetcu ho musia podpísať aj dvaja svedkovia.

———————VZOR———————

Odvolanie závetu

Ja dolu podpísaný Peter M., rodné číslo 123456//7896, bytom Limbová 19, 896 33 Bratislava, uskutočňujem toto odvolanie závetu:
Dňa 1.5.2013 som napísal vlastnou rukou závet, v ktorom som stanovil za dediča celého svojho majetku moju dcéru, Katarínu M., rodné číslo 123698/7412, bytom Nivová 89, 896 66 Bratislava. Závet som uložil u notára p. Jána S., dňa 12.5.2013.

Tento svoj závet odvolávam.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2013.

…………………………..

Peter M.

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *