———————VZOR———————

Odvolanie závetu

Ja dolu podpísaný Peter M., rodné číslo 123456//7896, bytom Limbová 19, 896 33 Bratislava, uskutočňujem toto odvolanie závetu:
Dňa 1.5.2013 som napísal vlastnou rukou závet, v ktorom som stanovil za dediča celého svojho majetku moju dcéru, Katarínu M., rodné číslo 123698/7412, bytom Nivová 89, 896 66 Bratislava. Závet som uložil u notára p. Jána S., dňa 12.5.2013.

Tento svoj závet odvolávam.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2013.

…………………………..

Peter M.

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *