Kategórie
Témy

Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa – REKREAČNÝ POUKAZ

Od 1. januára 2019 majú niektorí zamestnanci nárok na príspevok na rekreáciu od svojho zamestnávateľa. Taktiež povinnosť poskytnúť tento príspevok sa netýka ani všetkých zamestnávateľov.

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a podmienky jeho poskytovania boli do právneho poriadku zavedené zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákonom č. 347/2018 Z. z. sa novelizujú nasledovné právne predpisy, ktoré upravili podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu:

Príspevok na rekreáciu je povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, príspevok na rekreáciu poskytnúť nemusia. Takíto zamestnávatelia sa teda rozhodnú, či príspevok na rekreáciu poskytnú.

Zamestnávateľ v prípade ak je povinný poskytovať príspevok, poskytne tento príspevok len zamestnancovi, ktorý spĺňa podmienky, ktoré stanovuje Zákonník práce v § 152a. Podmienkou nároku na príspevok na rekreáciu je trvanie pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

Príspevok na rekreáciu sa poskytuje 2 spôsobmi:

 • žiadosť zamestnanca vo forme preplatenia oprávnených výdavkov v sume 55 %, najviac však v sume 275,- EUR za kalendárny rok
 • vo forme rekreačného poukazu

Forma poskytnutia rekreačného poukazu je na vôli zamestnávateľa.

Zamestnanec je povinný preukázať oprávnené výdavky, ktoré žiada preplatiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky, ktoré žiada preplatiť účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca.

Čo sa považuje za účtovné doklady a aké majú mať náležitosti upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Preplácajú sa len tzv. oprávnené výdavky. V zmysle Zákonníka práce ide o:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti

Oprávnené výdavky sa môžu týkať aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na spoločnej rekreácii s týmto dotknutým zamestnancom – manžel, vlastné dieťa, dieťa v náhradnej starostlivosti, alebo v starostlivosti pred osvojením, či ďalšie osoby žijúce s týmto zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Maximálna suma však predstavuje stále príspevok vo výške len 275,- EUR.

V prípade poskytnutia rekreačného poukazu, tento možno použiť len v Slovenskej republike a len u poskytovateľov, ktorí majú zmluvu s vydavateľom tohto rekreačného poukazu.

Rekreačný poukaz je neprenosný a platí len do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Príspevok na rekreáciu je príjmom, ktorý nepodlieha dani z príjmov v rámci príjmov zo závislej činnosti. Súčasne sa tento príspevok zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Nárok na príspevok na rekreáciu majú tiež osoby v štátne službe v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:

 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • zákon č. 200/1998 z. o štátnej službe colníkov
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
 • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

Dôvodom zavedenia príspevku na rekreáciu je motivovanie zamestnancov, aby strávili dovolenku na Slovensku.

12 odpovedí na “Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa – REKREAČNÝ POUKAZ”

Danahovorí:

Zamestnávateľ ma limituje, kde môžem stráviť dovolenku, na ktorú si chcem uplatniť rekreačný príspevok. Ma na to právo?

adminhovorí:

Dobrý deň,

Zákonník práce v zmysle §152a ods. 4 pozná obmedzenie vymedzené len pojmom „oprávnených výdavkov“ v kontexte rekreácie zamestnancov, ktorými sú preukázané výdavky zamestnanca na
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Teda vyššie uvedené si môžete vybrať podľa vlastného uváženia kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky.

Pekný deň

Počas dovolenky absolvujem pobyt v kúpeľoch, kde si budem v plnej sume platiť ubytovanie a stravu. Procedúry mi prepláca zdravotná poisťovňa. Mzdárka mi odmieta preplatiť príspevok na dovolenku, pretože údajne pobyt v kúpeľoch sa nepovažuje za dovolenku. Ale pre mňa je to spôsob strávenia dovolenky s regeneráciou síl. Tak, ako iní ľudia chodia po skalách. Má na to právo rozhodovať ako a kde strávim dovolenku? Ďakujem.

adminhovorí:

Dobrý deň,

rekreačný poukaz je samozrejme možné využiť aj na účely pobytu v kúpeľoch ako samoplatca.

Pekný deň

Veronika Chochelováhovorí:

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mám preukázať, že žijem s partnerom v jednej domácnosti, keď on má trvalý pobyt na inom mieste a nie sme manželia. Stačí napr. čestné prehlásenie?

Dagmar Nemcováhovorí:

Dobrý deň, na faktúre za rekreačný pobyt mám uvedenú platbu v hotelovej kaviarni a bufete, zamestnávateľ mi nechce uznať uvedené položky, nakoľko argumentuje tým, že sa nesmú preplácať alkoholické nápoje. Musím predložiť aj doklad, čo sa konzumovalo?
Ďakujem za odpoveď.

Patrícia Olšavskahovorí:

Dobrý deň.
Bola som na personálnom ohľadne rekreačného pobytu, bolo mi povedané, že mi to neuznali, pretože na fakturačnom liste som napísaná ja, dcéra a partner s ktorým nežijem v spoločnej domácnosti a bolo to platené z jeho účtu a nie z môjho, aj keď som mu dala peniaze a aj keď je faktúra na mňa napísaná. Ako to je, prosím Vás?
Ďakujem.

Martinhovorí:

Dobrý deň, zamestnávateľ manželke odmieta preplatiť príspevok na rekreáciu, keďže dátum vystavenia FA je neskorší ako dátum platby. Výška sumy je uvedená na FA štandardným spôsobom a nie formou zálohovej FA. Zároveň vystavovateľ FA tvrdí, že tie dátumy upraviť nevie. Je to dôvod na zamietnutie zo strany zamestnávateľa?

Ďakujem za odpoveď.

Mária Svitacovahovorí:

Dobrý deň. Idem do kúpeľov a beriem si na to dovolenku, lebo si chcem pobyt preplatiť rekreačným poukazom. Mám nárok na preplatenie?

Tibor Tóthhovorí:

Dobrý deň.
Boli sme s manželkou na rekreácii v kúpeľoch Nimnica cez Zľavomat.
Doklad o zaplatení – zľavomatu o absolvovaní rekreácie som predložil môjmu zamestnávateľovi Slovenský vodohospodársky podnik.
Nechcú mi uznať nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu s tým, že faktúra nie je vystavená kúpeľmi Nimnica, kde sme absolvovali 4-denný pobyt aj s procedúrami, ale Zľavomatom, kde som si kupoval voucher na pobyt.
Prosil by som o radu, či mám nárok na preplatenie rekreačného príspevku od môjho zamestnávateľa.

adminhovorí:

Dobrý deň,

na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa má zamestnanec nárok aj pri absolvovaní pobytu zakúpeného cez portál Zľavomat. Takúto možnosť je však v zmysle podmienok portálu Zľavomat nutné označiť ešte pri kúpe voucheru. Podrobnosti uvádza portál na tomto odkaze.

Pekný deň

renehovorí:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné, aby si obaja manželia uplatnili ten istý rekreačný poukaz u rôznych zamestnávateľov, ak nás pobyt stál 700,- Eur. Ak áno, tak na základe čoho tak môžu spraviť?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *