Kategórie
Témy

Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

V zmysle § 129 ods. 1 Zákonníka práce je mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

Ak nastane prípad, že zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu, zamestnanec by mal postupovať nasledovne:

1) Zamestnanec doporučeným listom vyzve zamestnávateľa na vyplatenie mzdy v určenej lehote.

2) Ak zamestnávateľ na prvú výzvu nereaguje, zamestnanec ho vyzve doporučeným listom formou predžalobnej výzvy na vyplatenie mzdy v určenej lehote a taktiež ho upozorní na následky, ak tak neučiní, t. j. podanie trestného oznámenia, platobného rozkazu na súdne vymáhanie dlžnej sumy a taktiež na podanie podnetu na príslušný inšpektorát práce.

3) Ak napriek vyššie uvedenému a vykonanému zamestnávateľ si nesplní svoje povinnosti, zamestnanec podáva trestné oznámenie na zamestnávateľa zo spáchania trestného činu Nevyplatenia mzdy a odstupného.

4) Ďalej zamestnanec podá na súd návrh na vydanie platobného rozkazu.

5) Zamestnanec má možnosť podať podnet na príslušný inšpektorát práce. Ten však ale nemá právomoc vymáhať dlžnú sumu, môže len pokutovať zamestnávateľa za nevyplatenie mzdy.

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce môže zamestnanec pracovný pomer okamžite skončiť v prípade, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

Zdroj: www.ip.gov.sk

6 odpovedí na “Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom”

Hana Dostalstefancovahovorí:

Dobrý večer, prosím vás, chcem sa opýtať, čo sa týka stravného, je rozdiel medzi kartou a na účet?

adminhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ Vám môže stravné vyplatiť buď ako príspevok na Váš bankový účet na začiatku kalendárneho mesiaca, čo Vám následne bude strhnuté formou zrážky vo výplate za uplynulý mesiac, alebo Vám zabezpečí stravovaciu kartu, napríklad od stravovacej spoločnosti a na túto bude vopred poukazovať finančné prostriedky na stravovanie.

Pekný deň

Janahovorí:

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, či má zamestnávateľ stiahnuť peniaze za stravné z výplaty, ak nám prispieva na deň sumou 3,35 € na každý odpracovaný deň, ale následne nám tento príspevok z výplaty zrazí.

adminhovorí:

Dobrý deň,

zamestnávateľ sa podieľa na stravnom v minimálnom rozsahu 55% a zamestnanec si hradí zvyšných 45% hodnoty stravného lístka. Viac k tejto téme sa dočítate na stránke o nároku zamestnanca na stravné lístky.

Janahovorí:

Ako je to s príspevkom na stravné (vyplácané v peňažnej forme na účet zamestnancovi), ak je pracovník na PN z dôvodu pracovného úrazu?

adminhovorí:

Dobrý deň,

počas trvanie PN zamestnanec nemá nárok na stravné, nakoľko mu prináležia iné druhy dávok. Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz má však nárok v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za škodu, na poskytnutie náhrady za stratu na zárobku, bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, účelne vynaložené náklady spojené s liečením a vecnú škodu.

Pekný deň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *