Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť na predaj vecí patriacich do dedičského konania

———————VZOR———————

JUDr: Peter P.
Hurbanova 19
896 66 Bratislava

Andrej K.
Ružinovská 74
789 55 Bratislava

Vec: Dedičské konanie po Jánovi M., naposledy bytom Prístavná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2013.

Vo vyššie uvedenej veci ste boli ako súdny komisár poverený prevedením úkonov v dedičskom konaní, preto sa prostredníctvom Vás obraciam na Okresný súd Bratislava 1.

takto:

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 15
896 66 Bratislava

Návrh na súd o súhlas s predajom vecí patriacich do dedičského konania po Jánovi M. naposledy bytom Prístavná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2013, v jeho priebehu

Čl.1

1.1

Predmetom dedičstva zomrelého Jána Malého je okrem iného aj rodinný dom. Keďže som jediný dedič a som vlastníkom už jedného rodinného domu, chcel by som tento dom predať. Mám už vážneho záujemcu o kúpu, Petra Starého, bytom Limbová 56, 896 44 Trnava. Je v záujme uchovania tejto majetkovej hodnoty, aby bol dom predaný čo najrýchlejšie, teda ešte pred dokončením dedičského konania, ktoré je po skutkovej stránke pomerne zložité. Záujemca zháňa naliehavé bývanie a ak bude musieť čakať na dokončenie konania, tak si kúpi iný dom.

Čl.2

2.1

S ohľadom na hore uvedené skutočnosti navrhujem vydanie tohto

uznesenia:

Dovoľuje sa, aby pozostalý dedič, Andrej K., predal v priebehu dedičského konania rodinný dom.

V Bratislave, dňa 30. augusta 2013

…………………………..
Andrej K.

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *