———————VZOR———————

Závet

Poručiteľ:

Jozef Mrkvička
Listová 11
841 07 Bratislava
r.č. 129956/7890

Svedok:

František Múdry
Fatranská 23
852 04 Bratislava
r.č. 985564/3220

Svedok:

Adam Slovák
Pstruhová 22
821 01 Bratislava
r.č. 147268/3670

Ja dolu podpísaný Jozef Mrkvička, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, r.č. 129956/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet :

Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Jozefínu Mrkvičkovú, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, rodné číslo: 967542/7610.

V Bratislave, dňa 11.08.2014

Jozef Mrkvička
poručiteľ

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Jozef Mrkvička, pred nami, vlastnoručne napísal a podpísal vyššie uvedenú závet, a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 11.08.2014

František Múdry
svedok

Adam Slovák
svedok

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *