Kategórie
Vzory

VZOR: Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča

Ten, kto sa dopustí úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle, nededí. Môže dediť jedine v prípade, že mu poručiteľ tento čin odpustil.

Na dedenie sa vyžaduje právna spôsobilosť dediča. Dôvod pre dedičskú nespôsobilosť zakladá len úmyselný trestný čin proti poručiteľovi a jeho blízkym. Takéto konanie nemusí byť trestným činom, stačí, ak je zavrhnutia hodné.

———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N. 
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská  25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011

Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený k vykonaniu úkonom vo vyššie uvedenom dedičskom konaní po mojej sestre Jane V.
Chcel by som upozorniť na fakt, že poručiteľkin brat Miroslav P., bytom Prístavná 14, 841 01 Bratislava, bol pred dvoma rokmi odsúdený k odňatiu slobody na 8 rokov, za trestný čin ublíženia na zdraví s následkom smrti. Trestný čin spáchal na poručiteľkinom manželovi Pavlovi V.

Prosím, aby bolo prihliadnuté k tejto skutočnosti aj v konaní o dedičstve po zosnulej.

V Bratislave dňa 10.04.2011

Ján P.
Ružinovská 85
845 02 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *