———————VZOR———————

Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní

Týmto splnomocňujem pána Jozefa Mrkvičku, narodeného 01.02.1993, bytom Plynárenská 7, 821 09 Bratislava na zastupovanie v dedičskom konaní po mojom bratovi Františkovi Novákovi, naposledy bytom Prístavná 9, 821 09 Bratislava, zosnulom 05.02.2009.

Plná moc sa zužuje iba na činnosti:

a) odmietnutie alebo neodmietnutie dedičstva po poručiteľovi,

b) zúčastnenie sa na všetkých stretnutiach v tomto konaní, najmä predbežného šetrenia, prejednávania dedičstva, súpisu aktív a pasív, uskutočnenia návrhov, prehlásení a vyjadrení,

c) uzavretie dohody o vysporiadaní dedičstva či inej dohody v tomto konaní,

d) prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí a iných písomností a vôbec uskutočnenia všetkého, čo bude potrebné k ukončeniu dedičského konania.

Súhlasím s tým, aby môj zástupca uzavrel mojím menom aj takú dohodu o vysporiadaní dedičstva, podľa ktorej by som nezískal z dedičstva žiadny podiel. Medzi sebou sme sa dohodli a naše záujmy nie sú vo vzájomnom rozpore.

V Bratislave dňa 18.03.2009

Tomáš Pekný
splnomocniteľ
Lúčna 17
821 05 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *