Kategórie
Kalkulačky

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla

Kalkulačka výpočtu cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý 1 km jazdy plus náhradu za spotrebované pohonné látky.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet dávky poistenia v nezamestnanosti

Kalkulačka výpočtu dávky poistenia v nezamestnanosti v SR určí výšku dávky z fondu poistenia v nezamestnanosti na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti.

Viac o podpore v nezamestnanosti TU.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet materskej

Kalkulačka výpočtu materskej v SR určí výšku pomoci, ktorú dostane žena v tehotenstve alebo pri starostlivosti o narodené dieťa. Výška materskej sa vypočíta na základe výšky hrubej mzdy. Výška materskej dávky predstavuje 75 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet výšky ošetrovného

Kalkulačka výpočtu výšky ošetrovného v SR od roku 2008 určí výšku podpory, ktorú osoba dostane, ak sa stará o chorého člena rodiny alebo o dieťa do 10 rokov.

Kategórie
Kalkulačky

Kalkulátor nemocenského

Kalkulačka výpočtu nemocenského v SR určí výšku nemocenskej dávky na základe počtu dní práceneschopnosti a výšky hrubej mzdy v prípade práceneschopnosti a nároku na nemocenskú dávku v Slovenskej republike.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch

Kalkulačka na výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch určí, koľko peňazí nasporíte na konci sporiaceho obdobia pri ukladaní splátky v pravidelných intervaloch na sporiaci účet v peňažnom ústave.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade

Kalkulačka na výpočet nasporenej sumy určí, koľko peňazí nasporíte na konci sporiaceho obdobia pri vložení jednej splátky na sporiaci alebo termínovaný účet v peňažnom ústave.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet pomernej časti dovolenky

Kalkulačka na výpočet pomernej časti dovolenky vypočíta, koľko dní dovolenky osobe ešte v danom roku zostáva.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Kalkulačka na výpočet dôchodkového veku v SR určí, kedy má vybraná osoba nárok na odchod do dôchodku v SR.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet leasingovej splátky

Kalkulačka na výpočet leasingovej splátky pomôže určiť splátku, ktorú je potrebné splácať každý mesiac pri dohodnutom finančnom leasingu, kde poznáme obstarávaciu cenu, akontáciu, dobu splácania leasingu, zostatkovú cenu a koeficient navýšenia.