Kategórie
Témy

Podpora v nezamestnanosti

V prípade, keď človek príde o prácu a príjem z nej vyplývajúci, má nárok na dávku v nezamestnanosti za splnenia určitých podmienok. Základnou podmienkou pre získanie podpory a teda dávky v nezamestnanosti je predchádzajúce platenie poistenia v nezamestnanosti. Na Slovensku sa na rozdiel od niektorých iných krajín neskúma dôvod ukončenia pracovného pomeru.

Nárok na podporu v nezamestnanosti vzniká v prípade, ak bola osoba predtým počas posledných 4 rokov poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky. Jedná sa o súčet kalendárnych dní, teda dokopy minimálne 730 dní a nie je dôležité, či boli odpracované u jedného zamestnávateľa a ani či osoba pracovala na hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce. Rozhodujúce je teda, či bola osoba poistená v nezamestnanosti dostatočne dlhý čas pre získanie nároku na dávku.

Postup pre získanie dávky v nezamestnanosti je zjednodušene nasledujúci:

  1. Zaregistrovanie sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.
  2. Po cca pár týždňoch dostavenie sa na úrad práce v termín, ktorý pracovníčka úradu práce ešte pri prvej návšteve určila.
  3. Následne v prípade splnenia podmienok je osoba zaregistrovaná na úrade práce a má právo požiadať o podporu v nezamestnanosti – dávku v nezamestnanosti.
  4. Na úrade práce následne zaregistrovaná osoba obdrží tlačivo pre žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Vyplnenú žiadosť spolu s obdržaným potvrdením z úradu práce, že je táto osoba riadne registrovaná a vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, treba priniesť do Sociálnej poisťovne.
  5. Následne treba už len čakať na doručenia rozhodnutia o schválení žiadosti a teda priznaní dávky v nezamestnanosti.

Výška podpory v nezamestnanosti činí 50% z hrubej mzdy za posledné 2 roky.

Orientačný výpočet výšky dávky v nezamestnanosti TU.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla

Kalkulačka výpočtu cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý 1 km jazdy plus náhradu za spotrebované pohonné látky.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet dávky poistenia v nezamestnanosti

Kalkulačka výpočtu dávky poistenia v nezamestnanosti v SR určí výšku dávky z fondu poistenia v nezamestnanosti na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti.

Viac o podpore v nezamestnanosti TU.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet materskej

Kalkulačka výpočtu materskej v SR určí výšku pomoci, ktorú dostane žena v tehotenstve alebo pri starostlivosti o narodené dieťa. Výška materskej sa vypočíta na základe výšky hrubej mzdy. Výška materskej dávky predstavuje 75 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet výšky ošetrovného

Kalkulačka výpočtu výšky ošetrovného v SR od roku 2008 určí výšku podpory, ktorú osoba dostane, ak sa stará o chorého člena rodiny alebo o dieťa do 10 rokov.

Kategórie
Kalkulačky

Kalkulátor nemocenského

Kalkulačka výpočtu nemocenského v SR určí výšku nemocenskej dávky na základe počtu dní práceneschopnosti a výšky hrubej mzdy v prípade práceneschopnosti a nároku na nemocenskú dávku v Slovenskej republike.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet vplyvu inflácie na úspory

Kalkulačka výpočtu vplyvu inflácie na úspory počíta dopad inflácie na úspory za nejakú dobu.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet ročnej úrokovej miery z úrokovej miery rôznej od ročnej

Kalkulačka výpočtu ročnej úrokovej miery z úrokovej miery rôznej od ročnej.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy

Kalkulačka výpočtu doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy určí, ako dlho sa musí sporiť pre nasporenie istej sumy peňazí.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet úrokovej miery z pravidelného vkladu

Kalkulačka výpočtu úrokovej miery z pravidelného vkladu určí ročnú úrokovú mieru po niekoľko ročnom zhodnotení vkladu na dopredu známy výnos.