Kategórie
Témy

Podpora v nezamestnanosti

V prípade, keď človek príde o prácu a príjem z nej vyplývajúci, má nárok na dávku v nezamestnanosti za splnenia určitých podmienok. Základnou podmienkou pre získanie podpory a teda dávky v nezamestnanosti je predchádzajúce platenie poistenia v nezamestnanosti. Na Slovensku sa na rozdiel od niektorých iných krajín neskúma dôvod ukončenia pracovného pomeru.

Nárok na podporu v nezamestnanosti vzniká v prípade, ak bola osoba predtým počas posledných 4 rokov poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky. Jedná sa o súčet kalendárnych dní, teda dokopy minimálne 730 dní a nie je dôležité, či boli odpracované u jedného zamestnávateľa a ani či osoba pracovala na hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce. Rozhodujúce je teda, či bola osoba poistená v nezamestnanosti dostatočne dlhý čas pre získanie nároku na dávku.

Postup pre získanie dávky v nezamestnanosti je zjednodušene nasledujúci:

  1. Zaregistrovanie sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.
  2. Po cca pár týždňoch dostavenie sa na úrad práce v termín, ktorý pracovníčka úradu práce ešte pri prvej návšteve určila.
  3. Následne v prípade splnenia podmienok je osoba zaregistrovaná na úrade práce a má právo požiadať o podporu v nezamestnanosti – dávku v nezamestnanosti.
  4. Na úrade práce následne zaregistrovaná osoba obdrží tlačivo pre žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Vyplnenú žiadosť spolu s obdržaným potvrdením z úradu práce, že je táto osoba riadne registrovaná a vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, treba priniesť do Sociálnej poisťovne.
  5. Následne treba už len čakať na doručenia rozhodnutia o schválení žiadosti a teda priznaní dávky v nezamestnanosti.

Výška podpory v nezamestnanosti činí 50% z hrubej mzdy za posledné 2 roky.

Orientačný výpočet výšky dávky v nezamestnanosti TU.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla

Kalkulačka výpočtu cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý 1 km jazdy plus náhradu za spotrebované pohonné látky.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet dávky poistenia v nezamestnanosti

Kalkulačka výpočtu dávky poistenia v nezamestnanosti v SR určí výšku dávky z fondu poistenia v nezamestnanosti na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti.

Viac o podpore v nezamestnanosti TU.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet materskej

Kalkulačka výpočtu materskej v SR určí výšku pomoci, ktorú dostane žena v tehotenstve alebo pri starostlivosti o narodené dieťa. Výška materskej sa vypočíta na základe výšky hrubej mzdy. Výška materskej dávky predstavuje 75 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet výšky ošetrovného

Kalkulačka výpočtu výšky ošetrovného v SR od roku 2008 určí výšku podpory, ktorú osoba dostane, ak sa stará o chorého člena rodiny alebo o dieťa do 10 rokov.

Kategórie
Kalkulačky

Kalkulátor nemocenského

Kalkulačka výpočtu nemocenského v SR určí výšku nemocenskej dávky na základe počtu dní práceneschopnosti a výšky hrubej mzdy v prípade práceneschopnosti a nároku na nemocenskú dávku v Slovenskej republike.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch

Kalkulačka na výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch určí, koľko peňazí nasporíte na konci sporiaceho obdobia pri ukladaní splátky v pravidelných intervaloch na sporiaci účet v peňažnom ústave.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade

Kalkulačka na výpočet nasporenej sumy určí, koľko peňazí nasporíte na konci sporiaceho obdobia pri vložení jednej splátky na sporiaci alebo termínovaný účet v peňažnom ústave.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet pomernej časti dovolenky

Kalkulačka na výpočet pomernej časti dovolenky vypočíta, koľko dní dovolenky osobe ešte v danom roku zostáva.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Kalkulačka na výpočet dôchodkového veku v SR určí, kedy má vybraná osoba nárok na odchod do dôchodku v SR.