Kategórie
Kalkulačky

Výpočet vplyvu inflácie na úspory

Kalkulačka výpočtu vplyvu inflácie na úspory počíta dopad inflácie na úspory za nejakú dobu.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet ročnej úrokovej miery z úrokovej miery rôznej od ročnej

Kalkulačka výpočtu ročnej úrokovej miery z úrokovej miery rôznej od ročnej.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy

Kalkulačka výpočtu doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy určí, ako dlho sa musí sporiť pre nasporenie istej sumy peňazí.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet úrokovej miery z pravidelného vkladu

Kalkulačka výpočtu úrokovej miery z pravidelného vkladu určí ročnú úrokovú mieru po niekoľko ročnom zhodnotení vkladu na dopredu známy výnos.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch

Kalkulačka na výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch určí, koľko peňazí nasporíte na konci sporiaceho obdobia pri ukladaní splátky v pravidelných intervaloch na sporiaci účet v peňažnom ústave.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení

Kalkulačka na výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení v SR určí, sumu nasporených peňazí spolu so štátnou prémiou a úrokmi z príspevkov účastníka a zo štátnej prémie.