VZOR: Predžalobná výzva

[obchodné meno dlžníka/meno a priezvisko dlžníka] [ulica a súpisné číslo] [obec a PSČ] Slovenská republika V ………………………. , dňa ………………………. VEC: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ZAPLATENIE DLŽNEJ SUMY   Vážený pán ………………………. , našou spoločnosťou ………………………. , so sídlom ………………………. , IČO: ………………………. , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu ………………………. , oddiel………………………. , vložka číslo: […]

VZOR: Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom / Žaloba o vyhásenie, že žalovaný nie je právoplatným dedičom

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava 1 Záhradnícka 28 896 66 Bratislava Žalobca: Ján P. Limbová  48, 789 99 Bratislava r. č.: 132456/8996 Žalovaný: Andrej K. Jarovná 45, 896 66 Bratislava r. č.: 456985/7899 Vec: Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom Súdny poplatok vo výške 33 EUR uhradený kolkom. Čl.1 1.1 Môj otec Jozef P. trpel […]

VZOR: Žaloba o neplatnosti závetu / Sťažnosť že závet je neplatný

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Žaloba o neplatnosť závetu Žalobca v 1. rade: Ján V. narodený: 25.02.1944 bydlisko: Prístavná 14 814 Bratislava Žalobca v 2. rade: Mária N., rod. V. narodený: 02.07.1958 bydlisko: Plynárenská 25 852 02 Bratislava a Žalovaný: Miroslav P. narodený: 15.12.1973 bydlisko: Karadžičova 72 830 01 Bratislava o určenie […]