VZOR: Žaloba o neplatnosti závetu / Sťažnosť že závet je neplatný

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Žaloba o neplatnosť závetu Žalobca v 1. rade: Ján V. narodený: 25.02.1944 bydlisko: Prístavná 14 814 Bratislava Žalobca v 2. rade: Mária N., rod. V. narodený: 02.07.1958 bydlisko: Plynárenská 25 852 02 Bratislava a Žalovaný: Miroslav P. narodený: 15.12.1973 bydlisko: Karadžičova 72 830 01 Bratislava o určenie […]