VZOR: Pracovná zmluva

———————VZOR——————— Zamestnávateľ: XYZ, a.s. Plynárenská 69 852 01 Bratislava IČO: 987654321 a Zamestnanec: ………………….. Hálková 64 841 01 Bratislava r. č.………………….. uzatvárajú túto Pracovnú zmluvu 1. Dňa ………………..nastupuje ………………..do pracovného pomeru vo firme XYZ, a.s. v Bratislave, Plynárenská 69, 852 01Bratislava ako ………………… 2. Pracovný pomer sa dojednáva na ………………… Skúšobná doba sa dojednáva na ……………….. mesiace. 3. Mzda […]

VZOR: Žiadosť o prijatie do zamestnania

———————VZOR——————— ABCD, a.s. p. ……………………. Plynárenská 33 852 02 Bratislava IČO: 987654321 Meno a Priezvisko Ulica PSČ a Mesto r.č.: …………………. Tel.č.: …………………… Mobil: …………………… e-mail:……………………… Žiadosť o prijatie do zamestnania Vážený pán ……………………, na základe Vášho inzerátu uverejneného v denníku …………………… dňa …………………… sa uchádzam o pracovnú pozíciu ……………………. Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej spoločnosti ma oslovila. Aktívne […]