Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V NEMČINE

———————VZOR———————

Genehmigung zur Benutzung eines Kraftfahrzeugs

Ján Kubačka, geboren 07.09.1957, ID nummer 122226/7890, ständiger Wohnsitz: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card nummer: SA188756, as „Siedler

h i e r m i t

i c h   e r l a u b e

Miroslav Novák, geboren 11.10.1974, ID nummer 987554/3290, ständiger Wohnsitz: Ružinovská 31, 852 02 Bratislava, ID Card nummer KL985534, as „Treuhänder

für die Verwendung eines persönlichen Kraftfahrzeugs Mazda 6, Chassis-Seriennummer /VIN/ WVBZZZ5CZ6P016945, Motortyp BGC 752411, rot metallic, Datum der Erstzulassung 14.05.2014, Kfz-Kennzeichen BA-999AB, Nummer der technischen Lizenz SF 129996, Reisen in alle Staaten der Europäischen Union und in das Gebiet der Slowakischen Republik.

Die Ermächtigung wird auf unbestimmte Zeit erteilt.

In Bratislava, 21.06.2017.

Ján Kubačka

Siedler

———————VZOR———————

Viac k téme „Splnomocnenie na používanie motorového vozidla“ TU!

Splnomocnenie v slovenčine TU!

Splnomocnenie v angličtine TU!

Kategórie
Témy

Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

Splnomocnenie na vedenie auta na Slovensku
Právna úprava v Slovenskej republike sa nezaoberá splnomocnením na vedenie cudzieho motorového vozidla. Prípadným splnomocnením ale nič nepokazíte. V takomto prípade sa musí jednať o splnomocnenie overené najlepšie u notára, prípadne na matrike na mestskom / obecnom úrade. Overenie sa vyžaduje na strane splnomocniteľa, podpis splnomocnenca sa nevyžaduje. V prípade zastavenia vozidla policajnou hliadkou stačí ústne vyhlásenie, že sa jedná o požičané, prípadne firemné vozidlo a pokiaľ nie je vozidlo v pátraní, policajti nemajú dôvod čokoľvek riešiť.

Na zmluve by skôr malo záležať majiteľovi auta, teda splnomocniteľovi, a to pre prípad, že by auto spôsobilo nehodu a podobne a majiteľ mohol preukázať, že v tom čase užíval vozidlo niekto iný.

Od januára 2014 na Slovensku platí objektívna zodpovednosť. To znamená, že čokoľvek bolo spôsobené daným vozidlom je na škodu majiteľa, bez ohľadu na to, kto vozidlo viedol.

Nechať inej osobe auto do užívania možno splnomocnením na vedenie motorového vozidla, ale napríklad aj spísaním zmluvy o prenájme motorového vozidla, prípadne zmluvy o výpožičke motorového vozidla, ak sa jedná o bezodplatné užívanie auta.

Splnomocnenie na vedenie auta v zahraničí
Iná situácia ale nastáva v zahraničí, pokiaľ plánujete ísť autom, ktorého vlastníkom je niekto iný. Každá krajina má vlastné predpisy. V krajinách ako Česká republika a Maďarsko splnomocnenie nepotrebujete, ale napríklad v krajinách ako Poľsko, Ukrajina, Nemecko a Chorvátsko ale splnomocnenie potrebné je. Pre každý prípad a pre ušetrenie si starostí pri ceste do zahraničia je najlepším riešením splnomocnenie so sebou mať.

Na to, aby bola takáto verejná listina / dokument platný aj v zahraničí, musí obsahovať osvedčenie „Apostille“.

V každom prípade je potrebné, aby ste si pred cestou do tej ktorej krajiny a taktiež aj všetkých krajín, cez ktoré prechádzate, naštudovali ich predpisy ohľadne vedenie cudzieho motorového vozidla. Univerzálnym riešením bude mať so sebou notársky overené splnomocnenie na vedenie motorového vozidla v anglickom jazyku.

Pri udeľovaní splnomocnenia taktiež treba myslieť na povinnosti vyplývajúce zo Zákona o cestnej premávke.

Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V ANGLIČTINE

———————VZOR———————

Authorization for the use of a motor vehicle

Ján Kubačka, born 07.09.1957, ID number 122226/7890, permanent residence: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card number: SA188756,
as „settlor

h e r e b y 
I   a u t h o r i z e

Miroslav Novák, born 11.10.1974, ID number 987554/3290, permanent residence: Ružinovská 31, 852 02 Bratislava, ID Card number KL985534, as „trustee

for the use of a personal motor vehicle Mazda 6, chasis Serial Number /VIN/ WVBZZZ5CZ6P016945, engine type BGC 752411, red metallic, date of first registration 14.05.2014, vehicle registration number BA-999AB, number of technical license SF 129996 to travel to all states of the European Union and the territory of the Slovak Republic.

The authorization is issued indefinitely.

In Bratislava, 21.06.2017.

Ján Kubačka
settlor

———————VZOR———————

Viac k téme „Splnomocnenie na používanie motorového vozidla“ TU!

Splnomocnenie v slovenčine TU!

Splnomocnenie v nemčine TU!

Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta

———————VZOR———————

Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

 

Ján Kubačka, nar. 07.09.1957, r. č. 122226/7890, bytom: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, číslo OP: SA188756,
ďalej ako „splnomocniteľ

t ý m t o
s p l n o m o c ň u j e m

Miroslava Nováka, nar. 11.10.1974, r. č. 987554/3290, bytom: Ružinovská 31, 852 02 Bratislava, číslo OP KL985534, ďalej ako „splnomocnenec

na používanie osobného motorového vozidla Mazda 6, výrobné číslo podvozku /VIN/ WVBZZZ5CZ6P016945, typ motora BGC 752411, červená metalíza, dátum prvej evidencie 14.05.2014, evidenčné číslo vozidla BA-999AB, číslo technického preukazu SF 129996 na cesty do všetkých štátov Európskej únie a na území SR.

Plná moc sa vydáva na dobu neurčitú.

V Bratislave, dňa 21.06.2017.

 

 

Ján Kubačka
splnomocniteľ

———————VZOR———————

Viac k téme „Splnomocnenie na používanie motorového vozidla“ TU!

Splnomocnenie v angličtine TU!

Splnomocnenie v nemčine TU!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bol zistený blokovač reklám vo Vašom prehliadači!!!

Všimli sme si, že používate blokovač reklám. Prosíme o jeho dočasné vypnutie, aby sme Vám mohli zobraziť obsah zadarmo. :) 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock