VZOR: Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva / Požiadavka o posunutie termínu na odmietnutie dedičstva

———————VZOR——————— Vážený pán JUDr. Juraj N. Notársky úrad Mätová 18 852 02 Bratislava Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 01 Bratislava, zosnulej 04.01.2011 Ako notár, ktorý bol ako súdny komisár poverený uskutočnením úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní, ste ma včera informoval, že […]