Zákon č. 56/2012 Z. z. – Zákon o cestnej doprave

56 ZÁKON z 31. januára 2012, o cestnej doprave Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1) b) pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe, c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave, […]

Novela zákona o cestnej doprave 2019

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o cestnej doprave. Táto má upraviť podmienky pri podnikaní v taxislužbe. Novela nadobúda účinnosť od 1. apríla 2019. Novela má vytvoriť vhodnejšie podmienky pre podnikanie v oblasti taxislužieb, taktiež sa ňou má predchádzať nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbách a v neposlednom rade sa ňou má zabezpečiť účinnejšia kontrola […]