Kategórie
Témy

Novela zákona o cestnej doprave (2019)

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o cestnej doprave. Táto má upraviť podmienky pri podnikaní v taxislužbe. Novela nadobúda účinnosť od 1. apríla 2019.

Novela má vytvoriť vhodnejšie podmienky pre podnikanie v oblasti taxislužieb, taktiež sa ňou má predchádzať nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbách a v neposlednom rade sa ňou má zabezpečiť účinnejšia kontrola v tejto oblasti.

Cieľom návrhu zákona je revidovať a zjednodušiť podmienky v taxislužbe na základe aplikačnej praxe. Zákon zároveň reaguje na nové trendy v tejto oblasti ekonomiky, teda spoločného využívania digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb.

Pôvodne museli taxikári preukázať odbornú spôsobilosť, poistku, taxameter, finančnú spoľahlivosť a podobne. V súčasnosti väčšina z tohto už neplatí a stačí mať vodičský preukaz, auto a povolenie na jeho použivanie a taktiež koncesiu na prevádzkovanie taxislužby a byť bezúhonní. Auto bude musieť byť označené ako taxislužba.

Taktiež sa sprísňujú kontroly. Po novom bude okrem samospráv vykonávať kontroly aj mestská alebo štátna polícia, ktorá môže auto zastaviť a skontrolovať ho. Okrem nich budú kontrolným orgánom taktiež Slovenská obchodná inšpekcia či inšpektorát práce.