VZOR: Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

———————VZOR——————— ABCD, a.s. Plynárenská 37 852 02 Bratislava IČO: 987654321 Pavol Sagan Prístavná 44 841 01 Bratislava r.č. …………………….. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Na základe pracovnej zmluvy pracujem v akciovej spoločnosti ABCD ako …………………………………………….. Žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu …………………….. z dôvodu …………………………………………….. V …………………….., dňa …………………….. ………………………….. žiadateľ ———————VZOR———————