Kategórie
Zákony

Zákon č. 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Zdroj: www.slov-lex.sk