Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť o informáciu, či bolo začaté dedičské konanie

———————VZOR———————

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 10
896 66 Bratislava

Ján M.
Prístavná 12
896 55 Bratislava

Vec: Dedičské konanie po Anne S., naposledy bytom Ružinovská 18, 896 66 Bratislava, ktorá zomrela 31.7.2011

Žiadam Vás o informáciu, či už bolo začaté dedičské konanie po Anne S. V prípade, že áno, Vás žiadam o oznámenie, ktorý notár bol poverený úkonom v tomto konaní.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2011

…………………………..
Ján M.

———————VZOR———————