VZOR: Žiadosť o informáciu,či bolo začaté dedičské konanie / Dotaz,či bolo začaté dedičské konanie

———————VZOR——————— Okresný súd Bratislava 1 Záhradnícka 10 896 66 Bratislava Ján M. Prístavná 12 896 55 Bratislava Vec: Dedičské konanie po Anne S., naposledy bytom Ružinovská 18, 896 66 Bratislava, ktorá zomrela 31.7.2011 Žiadam Vás o informáciu, či už bolo začaté dedičské konanie po Anne S. V prípade, že áno, Vás žiadam o oznámenie, ktorý notár […]