Kategórie
Zákony

Zákon č. 281/2015 Z. z. – Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 55/2017 Z. z. – Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk

Kategórie
Zákony

Zákon č. 55/2017 Z. z. – Zákon o štátnej službe

Zákon o štátnej službe

 

Zdroj: www.slov-lex.sk