VZOR: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

———————VZOR——————— SÚHLAS VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI S Ú H L A S vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra (podľa § 4 ods. 2 vyhl. č.25/2004 Z.z. )   Meno a Priezvisko / Obchodné meno vlastníka: Dátum narodenia / IČO: Ulica/Námestie: Orientačné/súpisné číslo: Obec: PSČ: Štát:   ako vlastník/vlastníci nižšie uvedenej nehnuteľnosti   ulica: orientačné […]