Kategórie
Zákony

Zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon

Školský zákon

 

Zdroj: www.slov-lex.sk