Kategórie
Témy

Ako vyplatiť zisk z s. r. o.

V tomto článku sa pozrieme na rozdiely medzi konateľom a spoločníkom v s. r. o. a zhodnotíme rôzne spôsoby, ako môžete vyberať peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným, a aké sú výhody a nevýhody týchto prístupov.

Spoločník vs. konateľ v s. r. o.

V s. r. o. je konateľ považovaný za štatutárny orgán spoločnosti, a môže byť jeden alebo ich môže byť viac. Naopak, spoločník je majiteľ spoločnosti, ktorý má právo na podiel na zisku.

Konateľ:

 • Je fyzická osoba.
 • Zastupuje spoločnosť navonok a zabezpečuje jej obchodné aktivity.
 • Jeho funkcia je regulovaná zmluvou o výkone funkcie.
 • Môže byť len fyzickou osobou a stáva sa konateľom v dátume uvedenom v zápisnici z valného zhromaždenia.

Spoločník:

 • Je vlastníkom spoločnosti a má právo na podiel na zisku.
 • Jeho úlohou je vykonávať práva týkajúce sa riadenia spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia.
 • Spoločníci tvoria najvyšší orgán spoločnosti – valné zhromaždenie.
 • Môže byť zároveň konateľom spoločnosti.

Spôsoby vyplácania zisku z s. r. o.

Pri vyplácaní zisku z s. r. o. je kľúčové rozlišovať, či ide o vyplácanie spoločníkovi alebo konateľovi.

Najčastejšie spôsoby:

 1. Vyplácanie podielu na zisku (dividendy):
  • Čistý zisk vyplácaný spoločníkom po skončení účtovného obdobia.
  • Zdanený zrážkovou daňou vo výške 7%.
  • Výhoda: Nízka miera zdanenia.
  • Nevýhoda: Vypláca sa až po skončení obdobia.
 2. Vyplácanie príjmu zo závislej činnosti:
  • Rozlišuje sa medzi vyplácaním mzdy zamestnancovi a odmenou spoločníka alebo konateľa.
  • Mzda podlieha odvodovej povinnosti (sociálne a zdravotné odvody).
  • Daňové zaťaženie je pri vyplácaní mzdy vyššie.
 3. Fakturácia zo strany spoločníka:
  • Fakturácia možná, ak je spoločník živnostník alebo samostatne zárobkovo činný.
  • Riziko považovania transakcií za bezdôvodné získavanie daňových výhod.
  • Zdaňovanie podlieha pravidlám transferového oceňovania.

Príjmy zo závislej činnosti podliehajú rôznym sadzbám odvodov a daní a môžu byť výhodné alebo nevýhodné v závislosti od konkrétnych okolností.

Výber správneho spôsobu vyplácania zisku závisí od individuálnej situácie a zohľadňuje rôzne právne a daňové aspekty. Pred rozhodnutím je vhodné konzultovať s odborníkom na dané témy.