Kategórie
Témy

Informačné povinnosti e-shopov v skratke

Prevádzkovanie e-shopu prináša množstvo povinností, ktoré musia podnikatelia dodržiavať. Tieto povinnosti zahŕňajú informovanie zákazníkov o rôznych aspektoch obchodu, čo zvyšuje transparentnosť a dôveru. Tu je prehľad základných informačných povinností, ktoré by mal každý e-shop splniť.

1. Základné údaje o e-shope

Každý e-shop musí jasne uviesť nasledovné údaje:

 • Obchodné meno a sídlo podnikateľa.
 • Kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla.
 • Identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), a prípadne aj číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).

2. Informácie o ponúkaných produktoch a službách

Detailné informácie o produktoch a službách sú nevyhnutné. Zákazníci by mali byť informovaní o:

 • Hlavných vlastnostiach tovaru alebo služieb.
 • Presnej cene, vrátane DPH a všetkých ostatných poplatkov.
 • Dostupnosti tovaru.

3. Náklady na doručenie a platobné podmienky

E-shopy musia zverejniť všetky náklady spojené s doručením tovaru. Okrem toho by mali byť jasne definované platobné podmienky, ktoré zahŕňajú:

 • Možnosti platby (napr. kreditné karty, bankové prevody, dobierka).
 • Prípadné poplatky spojené s jednotlivými spôsobmi platby.

4. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky sú kľúčové pre jasné definovanie vzťahov medzi e-shopom a zákazníkom. Tieto podmienky by mali obsahovať:

 • Informácie o odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru.
 • Postup pri reklamáciách a zárukách.
 • Kontaktné údaje pre riešenie sťažností a sporov.

5. Ochrana osobných údajov

V súlade s GDPR musia e-shopy informovať zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov. To zahŕňa:

 • Účel a rozsah spracovania osobných údajov.
 • Práva zákazníkov týkajúce sa ich osobných údajov.
 • Podmienky zdieľania údajov s tretími stranami.

6. Informácie o bezpečnosti

E-shopy by mali uistiť zákazníkov, že ich osobné a platobné údaje sú chránené. Toto zahŕňa:

 • Použitie SSL certifikátov na zabezpečenie prenosu údajov.
 • Informácie o bezpečnostných opatreniach pri spracovaní platieb.

Záver

Dodržiavanie týchto informačných povinností nielenže napĺňa zákonné požiadavky, ale aj prispieva k zvýšeniu dôvery zákazníkov a úspechu e-shopu. Transparentnosť a jasná komunikácia sú kľúčové pre budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

Kategórie
Témy

Dokumentácia pre prevádzkovanie e-shopu

Aké dokumenty pre e-shop?

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho upravuje dokumentáciu potrebnú pre prevádzkovanie e-shopu. Tento zákon bližšie špecifikuje, aké informačné povinnosti má predávajúci pri prevádzkovaní e-shopu a teda pri elektronickom obchode.

Zákon ako taký nehovorí o tom, aké dokumenty musí mať prevádzkovať na stránke e-shopu, ale hovorí len o tom, aké informácie musí prevádzkovateľ e-shopu svojmu zákazníkovi poskytnúť a teda uviesť na svojom webe.

Základné dokumenty pre prevádzkovanie e-shopu:

1) Všeobecné informácie ohľadne e-shopu, ktoré informujú zákazníka o predaju tovaru a služby. Mali by tu byť uvedené informácie o podmienkach dodania, cene, identifikačné údaje predávajúceho, informácie o štátnych orgánoch, ktoré vykonávajú dozor alebo dohľad. Tieto informácie by mali byť uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach.

2) Informácie ohľadne postupu v prípade vadného tovaru, teda ako v takomto prípade postupovať. Ide o prípady, keď je potrebné tovar reklamovať. Tieto informácie by mali byť obsiahnuté v Reklamačnom poriadku.

Okrem samotného reklamačného poriadku musí byť sprístupnené aj formulár, ktorým sa zákazníkovi dáva možnosť uplatniť si zodpovednosti za vady tovaru. Tento sa nazýva Reklamačný protokol. Taktiež je potrebný aj aj protokol na zaznamenanie spôsobu vybavenia reklamácie – Protokol o vybavení reklamácie. Tento sa nesprístupňuje na stránke vopred, ale zasiela sa zákazníkovi až v čase vybavenia reklamácie.

3) Dokumenty týkajúce sa ochrany osobných údajov zákazníka. V zmysle nariadenia GDPR musí byť zákazník informovaný o tom, ako sa narába s jeho osobnými údajmi a komu sú poskytované, kontakt na spracovateľa osobných údajov, poučenie zákazníka o tom čo sú to cookies a čo je ich funkcia. Tieto informácie je možné zakomponovať do jednotného dokumentu s názvom Ochrana osobných údajov.

4) Taktiež je potrebný súhlas zákazníka s používaním cookies,, ktorý je možné zakomponovať do spodného banneru, tzv. Cookies banner.

5) Jedným z hlavných dôvodov, prečo si ľudia vyberajú kúpu prostredníctvom internetu je dôvod, že v takomto prípade má človek nárok na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie tovaru predávajúcemu a vrátenie peňazí kupujúcemu, a to bez uvedenia dôvodu. O tomto je potrebné zákazníka poučiť. Na tento účel zákazníkovi treba poskytnúť Formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Kam umiestniť informácie o e-shope?

Zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho neuvádza, kam umiestniť tieto informácie, zvyklosťou ale je ich umiestniť tak, aby ich zákazník našiel čo najjednoduchšie.

Odkazy na Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok a Poučenie o ochrane osobných údajov by mali byť zákazníkom prístupné na domovskej stránke. V prípade Reklamačného protokolu a Formulára k odstúpeniu od zmluvy by malo byť ich umiestnenie na rovnakom mieste ako odkazy na Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok a Poučenie o ochrane osobných údajov.

Zhrnutie: Aké dokumenty teda mať na svojom e-shope?

1) Všeobecné obchodné podmienky

2) Reklamačný poriadok

3) Poučenie o ochrane osobných údajov

4) Protokol o prijatí reklamácie

5) Formulár k odstúpeniu od zmluvy

6) Banner, ktorým zákazník vyjadrí svoj súhlas s používaním cookies

Viac k vytvoreniu všeobecných obchodných podmienok pre e-shop TU!