Kategórie
Témy

Informačné povinnosti e-shopov v skratke

Prevádzkovanie e-shopu prináša množstvo povinností, ktoré musia podnikatelia dodržiavať. Tieto povinnosti zahŕňajú informovanie zákazníkov o rôznych aspektoch obchodu, čo zvyšuje transparentnosť a dôveru. Tu je prehľad základných informačných povinností, ktoré by mal každý e-shop splniť.

1. Základné údaje o e-shope

Každý e-shop musí jasne uviesť nasledovné údaje:

 • Obchodné meno a sídlo podnikateľa.
 • Kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla.
 • Identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), a prípadne aj číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).

2. Informácie o ponúkaných produktoch a službách

Detailné informácie o produktoch a službách sú nevyhnutné. Zákazníci by mali byť informovaní o:

 • Hlavných vlastnostiach tovaru alebo služieb.
 • Presnej cene, vrátane DPH a všetkých ostatných poplatkov.
 • Dostupnosti tovaru.

3. Náklady na doručenie a platobné podmienky

E-shopy musia zverejniť všetky náklady spojené s doručením tovaru. Okrem toho by mali byť jasne definované platobné podmienky, ktoré zahŕňajú:

 • Možnosti platby (napr. kreditné karty, bankové prevody, dobierka).
 • Prípadné poplatky spojené s jednotlivými spôsobmi platby.

4. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky sú kľúčové pre jasné definovanie vzťahov medzi e-shopom a zákazníkom. Tieto podmienky by mali obsahovať:

 • Informácie o odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru.
 • Postup pri reklamáciách a zárukách.
 • Kontaktné údaje pre riešenie sťažností a sporov.

5. Ochrana osobných údajov

V súlade s GDPR musia e-shopy informovať zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov. To zahŕňa:

 • Účel a rozsah spracovania osobných údajov.
 • Práva zákazníkov týkajúce sa ich osobných údajov.
 • Podmienky zdieľania údajov s tretími stranami.

6. Informácie o bezpečnosti

E-shopy by mali uistiť zákazníkov, že ich osobné a platobné údaje sú chránené. Toto zahŕňa:

 • Použitie SSL certifikátov na zabezpečenie prenosu údajov.
 • Informácie o bezpečnostných opatreniach pri spracovaní platieb.

Záver

Dodržiavanie týchto informačných povinností nielenže napĺňa zákonné požiadavky, ale aj prispieva k zvýšeniu dôvery zákazníkov a úspechu e-shopu. Transparentnosť a jasná komunikácia sú kľúčové pre budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.