Kategórie
Zákony

Zákon č. 71/1992 Zb. – Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

 

Zdroj: www.slov-lex.sk