Kategórie
Témy

Zdaňovanie kryptomien na Slovensku – pravidlá a odporúčania

Úvod

Kryptomeny sa stali populárnym spôsobom investovania a obchodovania. Na Slovensku platia špecifické pravidlá týkajúce sa zdaňovania kryptomien. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sú kryptomeny zdanené a aké sú odporúčania pre kryptomenových investorov.

Základné pravidlá

 • Definícia kryptomeny: Zákon o dani z príjmov nepozná priamo pojem “kryptomena”, ale definuje virtuálnu menu ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci a nie je nevyhnutne viazaný ako zákonné platidlo. To zahŕňa všetky kryptomeny.
 • Daňový príjem: Príjem z predaja virtuálnej meny je predmetom dane, ktorý nie je oslobodený a je považovaný za zdaniteľný. Zdaniteľným príjmom je aj príjem z ťaženia kryptomeny.

Zmeny v zdaňovaní

V roku 2024 mala vstúpiť do platnosti novela zákona, ktorá by výrazne zlepšila podmienky pre kryptomenových investorov:

 • Zníženie dane: Investorom by sa umožnilo ušetriť na daniach zo ziskov z investovania v kryptomenách. Najdôležitejšou zmenou malo byť zníženie dane na 7 %, pokiaľ splnia aktíva podmienku časového testu. Kryptomeny je potrebné držať najmenej po dobu 1 roka.

Zdaňovanie pre fyzické osoby

Príjem z obchodovania s virtuálnou menou je nutné zahrnúť do daňového priznania.

Predaj virtuálnej meny je definovaný v § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov, považuje sa zaň:

 • výmena virtuálnej meny za majetok,
 • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
 • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby,
 • odplatný prevod virtuálnej meny.

K zdaneniu dochádza až momentom nadobudnutia príjmu z predaja. Ak majiteľ kryptomeny ju drží bez pohybu, nezdaňuje sa.

Za príjem sa považuje aj nadobudnutie kryptomeny ťažbou.

 • Daň z príjmu: Fyzická osoba je povinná platiť pri predaji kryptomeny:
  • Daň z príjmu 19 %, ak je jej ročný príjem do 41 445,46 €.
  • Daň z príjmu 25 %, ak je jej ročný príjem nad 41 445,46 €.
  • Zdravotné odvody vo výške 14 %.

Zdaňovanie pre podnikateľov

Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny, ktorá je majetkom podnikateľa, sa považuje za zdaniteľný príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Tento príjem je súčasťou základu dane z príjmov z podnikania. Podnikatelia, ktorí používajú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo alebo vedú daňovú evidenciu, používajú výsledky hospodárenia z účtovníctva alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami na výpočet základu dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov.

Podnikateľ môže odpočítať daňové výdavky podľa § 19 zákona o dani z príjmov do výšky príjmov z predaja virtuálnej meny, pričom tento odpočet je primeraný podľa § 19 odsek 2 písmeno f) zákona o dani z príjmov.

Kryptomeny a DPH

V rámci EÚ je nákup a predaj virtuálnych mien oslobodený od DPH. Avšak, platba kryptomenou za tovary a služby vyžaduje zohľadnenie DPH. Dodanie tovarov alebo služieb v kryptomene podlieha DPH rovnako ako pri platbe v bežnej mene, ako napríklad eurách.

Záver

Zdaňovanie kryptomien na Slovensku je komplexnou témou. Je dôležité sledovať aktuálne zmeny v legislatíve a konzultovať so skúseným daňovým poradcom. Nezabudnite, že tento článok slúži iba na informačné účely a nie je náhradou za profesionálnu radu. Investujte opatrne a zvážte všetky aspekty zdaňovania kryptomien.