Kategórie
Zákony

Zákon č. 162/1995 Z. z. – Katastrálny zákon

Katastrálny zákon

 

Zdroj: www.slov-lex.sk