Kategórie
Zákony

Zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon

Stavebný zákon

 

Zdroj: www.slov-lex.sk