Kategórie
Témy

Zákaz držania psov na reťazi

Od začiatku roka 2022 platí novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorá zakazuje držanie psov na reťazi alebo inými prostriedkami na uväzovanie. Táto zmena, schválená parlamentom v júni minulého roka, má výrazný vplyv na spôsob, ako sme zvykli chovať našich štvornohých priateľov.

Nová úprava zákona, konkrétne § 22 ods. 4 písm. i), zakazuje chov a držbu psov uviazaných prostriedkom na uväzovanie v domácnostiach a chovných zariadeniach. Avšak, zákon uznáva výnimky, ktoré zahŕňajú:

  1. Chov nebezpečného psa: Ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov.
  2. Uviazanie služobného psa alebo psa určeného na osobitný účel: Počas stráženia, inej pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený, alebo počas jeho výcviku.
  3. Krátkodobé uviazanie pod dohľadom: Počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia alebo pri ošetrovaní psa.

Zákaz sa vzťahuje na psy narodené po 1. januári 2022. Pre majiteľov psov narodených pred týmto dátumom sa stanovuje prechodné obdobie, a zákaz uviazania psov sa na nich vzťahuje od 1. januára 2024. Tým sa majiteľom poskytuje dostatočný čas na prispôsobenie podmienok chovu psa mimo reťaze, napríklad zabezpečením oplotenia pozemku.

Porušenie zákazu môže viesť k pokutám do 300 eur pre fyzické osoby až po pokuty od 400 eur do 3 500 eur pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby. Tieto zmeny sú dôležité nielen pre dobrý život zvierat, ale aj s ohľadom na trestné činy zanedbávania starostlivosti o zviera podľa § 305b Trestného zákona.

Novela zasahuje aj do pravidiel týkajúcich sa odchytených túlavých psov. Zmenila sa lehota, po ktorej nájdený túlavý pes prechádza do vlastníctva obce, skracujúc ju z troch mesiacov na 45 dní od januára 2022.