Kategórie
Témy

Zákaz parkovania vozidiel na chodníkoch

Od októbra 2023 nastáva v oblasti parkovania dôležitá zmena – zákaz parkovania na chodníkoch. Do tejto doby sme boli zvyknutí na možnosť parkovať vozidlá priamo na chodníkoch, no nová legislatíva, ktorá nadobúda účinnosť od 1. októbra 2023, túto prax definitívne zakazuje. Je čas sa oboznámiť s touto novinkou a predísť tak nežiaducim finančným trestom.

Zmeny v parkovaní na chodníkoch prichádzajú v dôsledku novely zákona o cestnej premávke, ktorá bola pôvodne plánovaná na 1. marec 2022, ale nakoniec nadobudla účinnosť až 1. októbra 2023. Schválenie novej legislatívy parlamentom prebehlo 25. novembra 2021. Jednou z hlavných zmien je automatický zákaz parkovania na chodníkoch tam, kde chýba dopravná značka, ktorá by toto parkovanie povoľovala.

Čerstvé znenie § 52 ods. 2 teraz uvádza:

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Toto znamená, že parkovanie áut na chodníkoch bude zakázané, pokiaľ nie je jasne označené, že je povolené. Zmeny však neboli okamžite účinné, aby sa obce a mestá stihli prispôsobiť novým pravidlám. Do 30. septembra 2023 je dovolené parkovanie áut na okraji chodníka, pričom musí byť zachovaná voľná šírka najmenej 1,5 m. Od 1. októbra 2023 už však parkovanie na chodníkoch bez príslušného značenia bude považované za porušenie a môže viesť k uloženiu pokuty.

Je dôležité byť informovaný o týchto nových pravidlách a prispôsobiť sa im včas, aby sme sa vyhli nežiaducim finančným sankciám. Odporúča sa byť oboznámený s aktuálnymi pravidlami parkovania a vyhnúť sa riziku uloženia pokuty, ktorá môže byť uvalená aj obcami a mestami od minulého roka.