Kategórie
Zákony

Zákon č. 431/2002 Z. z. – Zákon o účtovníctve

Zákon o účtovníctve

 

Zdroj: www.slov-lex.sk