Kategórie
Zákony

Zákon č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon

Trestný zákon

 

Zdroj: www.slov-lex.sk