Kategórie
Vzory

VZOR: Motivačný list / Sprievodný list (Cover Letter)

———————VZOR———————

Titul – Meno – Priezvisko, Adresa, Kontakt

Názov adresáta/firmy
Meno zástupcu firmy
Adresa

Mesto, Dátum

Motivačný list

Na základe inzerátu, uverejneného dňa ………………… na stránke www.123.sk, by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „…………………“.

Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s ……………………………………. Ovládam strojopis a prácu s PC – Word, Excel, Internet, Outlook, PowerPoint. Plynule hovorím po …………………………………….

Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí ……………………………………………………………………………………………, a preto verím, že by som pre Vašu spoločnosť bol prínosom.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rad Vám doplním ďalšie potrebné informácie o sebe na základe osobného pohovoru. V prílohe listu Vám zároveň zasielam svoj životopis.

 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

vlastnoručný podpis

……………………………………

———————VZOR———————